Premier Eman en leden van zijn kabinet, gisteren tijdens de persconferentie over het voorlopige rapport van het IMF.

Premier Eman en leden van zijn kabinet, gisteren tijdens de persconferentie over het voorlopige rapport van het IMF.

ORANJESTAD — Aruba staat voor grote economische uitdagingen, ondanks dat zij zich door de economische crisis en de sluiting van Valero wist te slaan. Dit zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in haar voorlopig conclusie na een routineaudit van de openbare financiën van het eiland.

Ariën Rasmijn spreekt met premier Eman over het IMF

Gistermiddag werd het voorlopige rapport online vrijgegeven en gepresenteerd door premier Mike Eman en leden van zijn kabinet. Zij stelden vooral dat het IMF tevreden is over het financiële beleid van de regering, maar dat er nog veel werk verzet moet worden.

Het definitieve rapport van het IMF, met uitgebreide aanbevelingen, wordt in oktober gepubliceerd, maar in het voorlopige rapport stelt het fonds dat de economische crisis en de sluiting van de raffinaderij onder meer ervoor hebben gezorgd dat de staatsschuld in 2012 tot maarliefst 67 procent van het Bruto Nationaal Product beslaat. Een sterk herstel blijft vooralsnog uit door de sluiting van de raffinaderij, stelt het IMF. Het Bruto Binnenlands product komt pas in 2018 weer op haar oude peil van voor de crisis. Voor dat jaar wil het IMF dat Aruba het doel stelt om de staatsschuld onder de 60 procent van het BBP te krijgen. Aruba moet bovendien het pensioenstelsel verder hervormen en bepaalde grenzen stellen aan haar publiek-private projecten zoals de aanleg van een vierbaansweg tussen Oranjestad en Pos Chikito.

Terugbrengen tekort is haalbaar

Aruba blijft op de korte termijn kwetsbaar voor  wereldwijde economische terugval en de stijgende olieprijs, maar op de middellange termijn kan het de goede kant op gaan mits de raffinaderij weer gaat roken en er aan de andere kant meer wordt geinvesteerd in duurzame energie, al stelt het IMF dat ook daarmee voorzichtigheid moet worden betracht. Het IMF denkt dat het terugbrengen van het begrotingstekort van de huidige 8,5 procent naar 6 procent haalbaar is. Wel moet de regering de verleiding weerstaan om meer uit te geven in dit verkiezingsjaar. Ook dit jaar beveelt het IMF de introductie van een indirecte belasting aan. Tegen Caribisch Netwerk zegt premier Eman echter eerder de voorkeur te geven aan koopkrachtstimulering.

Groei van 2,6 procent in plaats van 5,1 procent

Aruba toonde vrij snel tekenen van herstel door aanpassingen in het toerismebeleid. Banken hebben de recessie goed overleefd en de werkloosheid is sterk gedaald, al blijft het met 9,5 procent aan de hoge kant. Toch is de economische groei lager dan verwacht. De regering projecteert in haar begroting een groei van 5,1 procent.Het IMF voorziet echter een groei van 2,6 procent. Premier Mike Eman houdt zelf echter vast aan het percentage in de begroting. Hij stelt dat het IMF als buitenstaander geen zicht heeft op de komende projecten die voor de door zijn regering voorziene groei gaan zorgen. “Aruba heeft als uitdaging het verloren terrein op fiscaal gebied terug te winnen zonder het relatief geringe herstel op het spel te zetten”, aldus het IMF. Het begrotingstekort daalt dit jaar, maar toch staat de regering voor een zware taak, aldus het fonds. Om een consistente groei te verzekeren moet de concurrentiepositie van het eiland worden vastgehouden door het toerisme verder te diversificeren en door ambtenarenlonen te koppelen aan productiviteit.

Door: Ariën Rasmijn