Premier Rutte bezoekt het havengebied van Willemstad - foto: Dick Drayer

Premier Rutte bezoekt het havengebied van Willemstad – foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – “Wij organiseren enkel de gelegenheid waarbij we lokale en internationale bedrijven bij elkaar brengen. Uiteindelijk moeten de ondernemers in het Caribisch gebied zelf aan de slag en de kansen grijpen”, dat was volgens premier Mark Rutte de bedoeling van zijn bliksembezoek aan Curaçao. In zijn gevolg reist een keur van Nederlandse zakenlieden mee.

Rutte brengt werkbezoek aan Curaçao

De premier bestempelt zijn bezoek aan het Caribisch deel van het koninkrijk als een ‘handelsmissie’, maar concrete plannen, verwachtingen of termijnen kon hij niet geven. Ook wilde hij niet ingaan op de financiële problemen van Curaçao en Sint Maarten. “Het oordeel daarover ligt bij het College financieel toezicht (Cft)”, was zijn antwoord.

Wat moet het opleveren?
“Veel geld verdienen en zo snel mogelijk”, dat is wat de samenwerking volgens Rutte moeten opleveren, maar binnen welke termijn of hoe dat dan moet kan de premier niet beschrijven: “Dat is niet te doen. Het mooie ervan is dat het gebeurt, maar je kunt er geen prijskaartje aan hangen. Dat is aan de bedrijven zelf.”

Verder is de premier van mening ‘dat ondanks de precaire financiële situatie op de eilanden er voldoende mogelijkheden en kansen liggen in de Cariben om succesvol te investeren en te ondernemen’. Wat die mogelijkheden exact zijn en hoe daar het beste uiting aan kan worden gegeven liet de premier in het midden. “Het is aan de ondernemers zelf om dat te bepalen”, was het antwoord.

Vertrouwen in Asjes
Rutte erkent dat het ‘geen makkelijke weg zal worden gezien de financiële situatie van Curaçao, maar dat met de juiste koers er wel degelijk succes in het verschiet ligt’. “De financiële situatie van Curaçao was heel zorgelijk, het eiland stevende af op een ernstige situatie. Intussen zijn de nodige maatregelen genomen en ondanks het feit dat Curaçao er nog niet is, staat het er beter voor”, aldus Rutte.

De premier vestigt zijn hoop op de nieuwe Curaçaose premier, Ivar Asjes (PS). “Asjes heeft aangegeven dat hij het beleid van het interim-kabinet wil doorzetten en gehoor geven aan de aanwijzing. Dat stemt mij positief.”

Financiële aanwijzing
Ook over die financiële aanwijzing die Curaçao in 2012 kreeg opgelegd en die nog grotendeels van kracht is, wilde Rutte niet uitweiden. “Ik kan mij daarover niet uitlaten. Het CFT is daar leidend in en hun advies moeten we verder afwachten. Het mooie is dat ik geen advies meer heb voor het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk, dat hoorde in het koloniale tijdperk en dat is voorbij.”