Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland

Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland

DEN HAAG – Beleidsplannen, zoals het natuurbeleidsplan, voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius hoeven niet in het Papiaments en/of Engels vertaald te worden. Dit geldt voor alle schriftelijke communicatie tussen de overheden van Nederland en de BES-eilanden, tenzij dit ‘doelmatiger is’ en ‘de belangen van derden niet geschaad worden’. De keus voor een eventuele vertaling is aan het betrokken ministerie.

Dat laat minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties weten naar aanleiding van vragen van D66-Kamerlid Wassila Hachchi over het ontbreken van een Papiamentstalige en Engelse versie van het Natuurbeleidsplan voor Caribish Nederland. Dit plan zal overigens in augustus wel in het Engels verschijnen, maar niet in het Papiaments, zo blijkt uit de reactie van de minister. Hachchi vraagt hiernaar omdat zij het belangrijk vindt dat dit soort plannen door iedereen te lezen zijn.

Voor de BES zijn afspraken gemaakt over in welke taal overheidsorganen met burgers mogen communiceren. Die staan vastgelegd in de Invoeringswet Bonaire, Sint Eustatius en Saba (I-BES). Daarvoor geldt wel dat communicatie in het Papiaments plaatsvindt op Bonaire en in het Engels op Sint Eustatius en Saba. De communicatie tussen overheden onderling valt buiten deze wet. Hierover is dus afgesproken om in principe in het Nederlands te communiceren.

door: Jamila Baaziz