Wassila Hachchi - foto: Jamila Baaziz

Wassila Hachchi – foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn de ‘ultieme test’ voor de Nederlandse overheid in projectmatig werken. En voor die test zakt de overheid vooralsnog, vindt D66-Kamerlid Wassila Hachchi, omdat elk ministerie anders omgaat met hun taak op de eilanden.

Zij blijft minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties aansporen om hierin de coördinerende rol te nemen. “De minister doet wat hij denkt dat het beste is, maar waar dingen blijven liggen moet de Tweede Kamer die oppakken. Er zijn veel concrete zaken die geregeld moeten worden”, aldus Hachchi.

Wassila Hachchi (D66) in gesprek met Jamila Baaziz

Twee van die ‘regeldingen’ zijn onlangs afgehandeld dankzij voorstellen van Hachchi’s (oppositie)partij D66 in de Tweede Kamer. Het eerste aangenomen voorstel leidt tot een transparantere procedure rond de benoeming van de rijksvertegenwoordiger op korte termijn. Het tweede moet garanderen dat bewoners van Caribisch Nederland altijd toegang hebben tot bijvoorbeeld Nederlandse overheidssites. Nu gaat dat soms mis bij storingen. Dan worden de IP-adressen vanaf de eilanden geblokkeerd omdat zij niet als Nederlandse adressen herkend worden.

Lastig
“Het is natuurlijk lastig dat Bonaire, Saba en Sint Eustatius voor ontwikkelingen in bijvoorbeeld de zorg, onderwijs en economie aangewezen zijn op allemaal verschillende ministers. De ene minister pakt dat beter op dan de ander.  Ik verwacht dat minister Plasterk van Koninkrijksrelaties hierin zijn coördinerende rol neemt. Als hij zaken ziet die niet verbeterd worden, moet hij daar zelf achteraan gaan.”

De twee voorstellen van Hachchi zijn maar een deel van wat er volgens haar allemaal geregeld moet worden de komende tijd. “Ik hoop dat de minister dit ziet en die dingen uit zichzelf zal oppakken, maar als dat niet gebeurt zal D66 hem daartoe blijven aansporen. Tijdens de evaluatie in 2015 zal dit ook zeker aan bod komen, wat mij betreft.”

Door Jamila Baaziz