Minister Ronald Plasterk - foto: Jamila Baaziz

Minister Ronald Plasterk – foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet de mogelijkheden bekijken voor een Kiescollege voor Caribisch Nederland. Dat is vandaag – op nadrukkelijk aandringen van de Tweede Kamer – besloten tijdens een debat hierover in de Tweede Kamer.

Via dit Kiescollege moeten inwoners van Caribisch Nederland met een Nederlands paspoort in de toekomst invloed krijgen op de samenstelling voor de Eerste Kamer. Dat recht is er nu nog niet en dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer onterecht.

Tijdens het Kamerdebat is ook het wetsvoorstel besproken om niet-Nederlandse inwoners van Caribisch Nederland stemrecht te geven voor de eilandsraadsverkiezingen. Hoewel een meerderheid van de Kamer deze wet belangrijk vindt en er graag mee instemt, wil de Kamer hier nu geen toezegging over geven, omdat zij de invloed op de Eerste Kamer minstens zo belangrijk vindt.

Bezwaren
De Kamer hoopt met het instellen van een Kiescollege bovendien meteen de bestaande bezwaren tegen het huidige wetsvoorstel weg te nemen. In dit voorstel van de regering staat namelijk dat het kiesrecht voor niet-Nederlanders in Caribisch Nederland vervalt als de eilandsraad verantwoordelijk zou worden voor het stemmen voor de Eerste Kamer. Partijen als de SP, D66 en ChristenUnie zijn bang dat niet-Nederlanders in de toekomst daardoor mogelijk helemaal geen stemrecht meer hebben voor de eilandsraad. En dat is geen goed idee, vinden de partijen omdat er immers maar één bestuurslaag is in Caribisch Nederland waar deze groep invloed op heeft.

Invloed
De Kamer wil de bevolking van Caribisch Nederland zoveel mogelijk dezelfde invloed geven op de samenstelling van het Nederlandse parlement als in het Europese deel het geval is. Dat betekent wel dat bewoners zonder Nederlands paspoort geen stemrecht zullen krijgen. In het Europese deel van Nederland is het zo dat niet-Nederlanders wel stemrecht hebben voor de gemeenteraad, maar niet voor Provinciale Staten, het orgaan dat de samenstelling van de Eerste Kamer bepaalt.

Plasterk gaat voor januari 2015 nu drie opties onderzoeken: de mogelijkheid voor het oprichten van een Kiescollege voor Caribisch Nederland, een Kiescollege voor Nederlanders die in het buitenland wonen en mogelijkheden om deze twee te combineren. Het voorstel om ook Nederlanders die in het buitenland wonen bij dit onderzoek te betrekken komt van de VVD. De minister geeft in het debat aan te betwijfelen of er straks een meerderheid zal zijn voor een Kiescollege, maar kan niet anders dan instemmen met de onderzoeken.

Het debat over het kiesrecht wordt begin 2015 voortgezet.

Door Jamila Baaziz