publiek tijdens lawaaimanifestatie foto: Jamila Baaziz

publiek tijdens lawaaimanifestatie
foto: Jamila Baaziz

ROTTERDAM – Helmin Wiels is zaterdag 11 mei door ongeveer 200 Curaçaoenaars en belangstellenden herdacht tijdens een lawaaimanifestatie op het Zuidplein in Rotterdam. Met fluitjes, trommels, geklap en sambaballen vragen de aanwezigen aandacht voor de strijd tegen corruptie en de vrijheid van meningsuiting.

Verslag van lawaaimanifestatie (bijdrage: Jamila Baaziz)

Ruben Severina van SPLIKA vat het doel van de manifestatie samen in zijn openingstoespraak: “We moeten zowel op Curaçao als in Nederland corruptie uitbannen door zelf actie te ondernemen als iemand corruptie signaleert. Om – in de geest van Wiels – corruptie bespreekbaar te maken en aan te pakken.” Toehoorders met Curaçaose vlaggen en A4-tjes met een portret van Helmin Wiels knikten instemmend. “We zijn hier voor de vrijheid van meningsuiting, voor rechtvaardigheid en tegen misdaad”, aldus John Leerdam van MAAPP.

Minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties spreekt lovende woorden over Wiels: “Helmin Wiels heeft alles wat hij had gegeven voor Curaçao. Je kunt bij hem functie en persoon niet scheiden. De wending die Wiels aan zijn land heeft gegeven was een wende ten goede. Ik hoop dat zijn gedachtegoed intussen zo gevestigd is dat de erfenis daarvan in goede handen is. We mogen dankbaar zijn dat we de man Helmin Wiels in ons midden mochten hebben. Hij was een leraar voor zijn kinderen, voor zijn landgenoten en voor zijn volk.”

Ongeveer tien aanwezige Curaçaoenaars vragen spontaan de microfoon om hun mening te delen. Een van hen is Anthony Christina die in het werk van Wiels een boodschap ziet voor iedereen: “Wiels was voor mij een leider en een visionair. Wij moeten ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen om verder te kijken en vooruit te gaan als land. Hij stond daarvoor. We moeten niet kijken naar ons eigen belang, maar we moeten kijken naar de toekomst van Curaçao.” Met het swingende geluid van een brassband in een waterig zonnetje begint en eindigt de bijeenkomst.

De lawaaimanifestatie werd georganiseerd door de werkgroep Bèrdat ta pika lenga (de waarheid doet pijn).

door: Jamila Baaziz

foto: Jamila Baaziz

foto: Jamila Baaziz

gevolmachtigd minister Pieters en John Leerdam foto: Jamila Baaziz

loco-burgemeester Karakus, gevolmachtigd minister Pieters en John Leerdam
foto: Jamila Baaziz