Stille tocht voor Helmin Wiels - foto: Aruna Jhagru

Stille tocht voor Helmin Wiels – foto: Aruna Jhagru

Een indrukwekkende menigte van misschien wel 10.000 mensen deed vrijdagavond mee aan het stille eerbetoon ter nagedachtenis van Helmin Wiels, het vermoorde Statenlid en leider van de grootste regeringspartij, Pueblo Soberano.

Een sfeerimpressie door Dick Drayer

Alleen de stoet van mensen in het wit was al van een indrukwekkende omvang, maar ook langs het parcours dat werd afgelegd stonden vele mensen, eveneens gekleed in wit. Van zowel de mensen die meeliepen als die langs de kant van de weg, hadden de meesten een kaars of een klein lichtje bij zich.

Behalve de talrijke aanhangers van Pueblo Soberano, gekleed in hun partij T-shirt of met een wimpel zoals gebruikt bij de verkiezingen, waren er mensen van alle gezindten en uit alle geledingen van de samenleving komen opdagen om stil hun afschuw over de moord of hun hulde aan de gevallen politicus te betuigen.

Mandatarissen van de demissionaire regering, Statenleden van de meerderheid en van de oppositie en oud politici hadden zich bescheiden gemengd onder het volk.

Bij de kathedraal van Pietermaai verzamelden zich al van voor zeven uur een paar duizend mensen. In de volle kerk werd toen een herdenkingsdienst gehouden. Het einde van de mis kondigde het begin aan van de mars.

Voorop werd het vaandel van Pueblo Soberano gedragen en een grote foto van het slachtoffer met de slogan ‘Liber, igual i komo ruman’ (Vrij, gelijk en broederlijk).

Er werd een ingetogen stilte in acht genomen. Slechts een enkele deelnemer droeg een bordje bij zich met een leus, zoals ‘onze democratie wordt ondermijnd door corruptie’.

Naargelang de route naar de plaats delict bij Marie Pampoen werd afgelegd, groeide het aantal deelnemers. In het volkse gedeelte van de Penstraat, voorbij de hotels en de restaurants voor de toeristen, stond een gepassioneerde menigte langs de straat, zacht in discussie over de gebeurtenissen van de afgelopen week.

Aangekomen bij het strand van Marie Pampoen voegde de optocht zich bij de mensen die daar al rechtstreeks naar toe gegaan waren.

De populaire pastoor Curtis Nevis sprak de menigte toe, het volkslied werd gezongen en de tweede man van PS, Ivar Asjes, hield de mensen voor dat de strijd tegen corruptie hoe dan ook zou voortgezet worden.

Op de valreep werd het aan de toegestroomde menigte bekend gemaakt dat de begrafenisplechtigheid voor Helmin Wiels aanstaande dinsdag zal gehouden worden bij het SDK.

Door: Jean Mentens