premier Eman foto: Jamila Baaziz

premier Eman
foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – “Bij ons thuis stond de eigen toekomst niet centraal, maar ging de discussie aan de keukentafel over hoe het gaat met het eiland en wat er beter zou moeten.” Premier Mike Eman stelt zijn leven in dienst van zijn land Aruba. Het premierschap heeft hem wel ‘wat ouder’ gemaakt. Maar hij doet het graag.

Deel 1 interview premier Eman, over opgroeien in politiek nest (bijdrage: Jamila Baaziz)

Deel 2 interview premier Eman, over Koninkrijk en gateway (bijdrage: Jamila Baaziz)

 

“Als premier krijg je dieper inzicht in de uitdagingen en problemen en waar je land in de wereld staat. Dat inzicht brengt verantwoordelijkheid met zich mee en een verplichting om dingen te veranderen. Daar word je elke ochtend mee wakker en daar ga je dan mee aan de slag. Dat verandert je wel,” aldus Eman. Voor Eman staat van kinds af aan vast dat hij zijn leven in dienst van Aruba gaat stellen. Ook zijn studiekeuze is daarop afgestemd: “Mijn studiekeuze is gedaan vanuit het idee: hoe kan ik een bijdrage leveren aan ons land?”

Toekomst
Aruba gaat een ‘bloeiende toekomst’ tegemoet, zegt Eman. Aan de ene kant wil hij investeringen doen om van het land een kenniseconomie met een breed international netwerk te maken: zijn gedroomde ‘gateway’ tussen Europa en Latijns-Amerika. Aan de andere kant wil de premier het welzijn van de Arubaanse bevolking begroten. “We kiezen voor een duurzame ontwikkeling voor de burger, niet alleen qua energie maar ook sociaal-economisch.” De levenskwaliteit in de wijken en steden en burgerparticipatie staat daarbij centraal. “We laten bij wijkvernieuwing de burgers meepraten over bijvoorbeeld de kleur van de huizen, de breedte van de weg en trottoirs.

Toerisme
Het toerisme, de belangrijkste economische pijler van Aruba biedt zowel kansen als bedreigingen, aldus Eman. Het is dé bron van inkomsten voor veel Arubanen, maar tegelijkertijd zorgen de bijna 1,5 miljoen toeristen per jaar ook voor druk: “Er moet een balans gevonden worden tussen de leefbaarheid voor de burgers en de aantrekkelijkheid voor toeristen. Het is een klein eiland, het aantal openbare ruimtes staat voortdurend onder druk. We maken ons er wel zorgen over dat de toerisme-industrie de levenskwaliteit  van de burgers raakt en daardoor kan de sympathie voor het toerisme afnemen.”

Verschillende snelheden
In het Koninkrijk wil Aruba momenteel zoveel mogelijk samenwerken om zo de kansen en ontwikkeling van de landen in het Koninkrijk te vergroten. Curaçao en Sint Maarten zijn in een andere fase van ontwikkeling, als jonge landen, en maken daardoor soms andere keuzes. Eman: “Ik ben blij dat op ons aandringen is gekozen voor een Koninkrijk van verschillende snelheden. Daardoor worden we niet belemmerd in onze ontwikkeling en kunnen de landen zich buigen over hun uitdagingen.” Aruba en Nederland maken samen afspraken waar de andere eilanden niet aan mee hoeven te doen.

Venezuela
De samenwerking met Nederland verloopt goed, zegt Eman. Aruba is het meestal eens met beleidsmatige beslissingen over bijvoorbeeld het buitenlandbeleid van Nederland. Alleen de relatie met Venezuela levert wel eens spanning op: “Voor Nederland is het van een afstand soms makkelijk een standpunt over Venezuela in te nemen. Voor Aruba, als buurland van Venezuela en een belangrijke bron van inkomsten via de toeristen, maakt het een uitdaging om Nederland constant  te informeren over de belangen van Aruba  ten aanzien van de relatie met Venezuela.”

door: Jamila Baaziz