KRALENDIJK – De actie van Mamita Fox voor het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) duurt voort, ondanks de brief die Rijksvertegenwoordiger Stolte naar haar heeft gestuurd waarin een toezegging wordt gedaan voor een gesprek.

Mamita Fox voert nog steeds actie

Mamita Fox voert nog steeds actie - Foto: Extra Bonaire

Mamita Fox heeft juridische steun gezocht. Ze stelt in een reactie op de brief van Stolte dat hij zich niet houdt aan de mondelinge afspraak met haar.

 


 

“In de media wordt gezegd dat ik de strijd heb opgegeven, maar dat klopt niet met de werkelijkheid. De strijd gaat door en nog sterker dan daarvoor.” Dat zegt Mamita Fox die al bijna drie dagen vastgebonden voor het gebouw van de Belastingdienst zit, waar ook het Zorgverzekeringskantoor tijdelijk is gehuisvest. Volgens Fox heeft Stolte mondeling toegezegd concreet te zullen bevestigen in zijn brief dat er drastische stappen genomen worden voor een structurele aanpak

 

Fox zegt in haar brief aan Stolte dat de Rijksvertegenwoordiger een verkeerde draai geeft aan de mondelinge afspraken. “Ik heb met u afgesproken dat u in uw brief op onmiskenbare wijze en concreet zou bevestigen dat er drastische stappen genomen zullen worden ter oplossing van de ongelijkheid of, anders gezegd, de apartheid in de bejegening van op raciale grondslag onderscheiden bevolkingsgroepen in Bonaire.”

 

Van alle hoeken van de samenleving wordt de actie van Mamita Fox gesteund. Overdag en ’s avond komen Bonairianen haar vergezellen. Ze wil dat de zorgverlening op Bonaire structureel aangepakt wordt. Tevens strijd ze voor dezelfde rechten voor Bonairianen als voor Europese Nederlanders. Zij stelt dat Stolte de ernst van de situatie niet inziet. Fox informeert iedereen via de media en sociale media over de situatie op Bonaire. Haar brief is doorgestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer en ook naar het college voor de Rechten van de Mens.

 

Door: Belkis Osepa