De eerste ronde van het debat over het onlangs getekende financieringsprotocol met Nederland is geeindigd met een schorsing tot nader orde. Oppositiepartij MEP heeft voor de tweede debatronde echter al een motie van wantrouwen klaarstaan tegen Premier Mike Eman (AVP) en minister van Financiën Mike de Meza (AVP).


Verslaggever Ariën Rasmijn in gesprek met premier Eman en Evelyn Wever-Croes


MEP vroeg de openbare vergadering aan om duidelijkheid te krijgen over protocol. Eerder was er al een commissievergadering waarin de regering de punten in het protocol had uiteengezet. Toch zijn er veel cijfers niet duidelijk, zo stellen zowel MEP als PDR.

Zo is de huidige staatsschuld volgens hen niet bekend. MEP stoort zich bovendien aan het feit dat het parlement  niet van tevoren op de hoogte was gesteld van de ondertekening van het protocol, afgelopen Witte Donderdag in Den Haag.

‘Inbreuk op autonomie’

Oppositiepartijen zien het protocol als een inbreuk op de autonomie van Aruba. Statenlid Edison Briesen sprak tijdens zijn toespraak zijn vermoeden uit dat dat Nederland via de achterdeur een College Financieel Toezicht (CFT) wil invoeren op Aruba. Onafhankelijk Statenlid Booshi Wever sprak ook woorden van die strekking. MEP steunt het idee van een ‘balanced budget rule’ bovendien niet. Partijleider Evelyn Wever-Croes: “Dat moet je als regering als beleid hanteren. Een dergelijke regel in de staatsregeling doen is jezelf een brevet van onvermogen geven.” De partij heeft daarom ook het voornemen om een motie van wantrouwen in te dienen tegen premier Eman en minister van Financiën De Meza.

Paul Krugman

Andin Bikker (PDR) wees erop dat de daadwerkelijke cijfers van de staatsschuld van Aruba niet bekend zijn. Hij wilde van de regering weten wat de staatsschuld was in 2009 en hoe het er nu voor staat in 2013. Ook wil Bikker weten wat het rentevoordeel daadwerkelijk zal inhouden, mocht Nederland inschrijven voor Arubaanse staatsobligaties.  De PDR-leider wil bovendien meer duidelijkheid over college van advies. Tenslotte stelde Bikker vraagtekens bij het huidige financiële beleid van de regering. Is er een financieel adviseur in dienst, of baseert de regering haar beleid slechts op boeken van buitenlandse economen zoals Paul Krugman, die premier Eman graag noemt in zijn toespraken?

Half miljard

Tegenover Caribisch Netwerk verklaart premier Eman dat de staatsschuld in de afgelopen paar jaar een half miljard is gegroeid, deels ook door het verkleinen van het begrotingstekort, waarvoor geleend moest worden. Tijdens het beantwoorden van vragen van de eerste debatronde, laat gisteravond, ging hij daar echter niet op in. Samen met collega-ministers De Meza, Sevinger en Oduber lanceerde de premier beschuldigingen naar het adres van MEP over de acht jaar waarin zij aan de macht was en familie en vrienden van de partij zou hebben bevoordeeld.

Protocol

In het met ministers Plasterk en Dijsselbloem ondertekende protocol staat opgetekend dat Aruba een beroep kan doen op Nederland om in te schrijven voor staatsobligaties. De rente daarvan kan varieren tussen de 2 en 2,6 procent. Tot nu toe heeft Aruba staatsobligaties uitgegeven tegen een rente van tussen de 4 en 6 procent. Schrijft Nederland in dan betekent dit een meevaller van tussen de 20 en 40 miljoen florin. Nederland doet dit echter pas na een positieve beoordeling van de financiële huishouding van Aruba door onder meer het IMF en internationale kredietbeoordelers, maar ook van de Centrale Bank van Aruba, de Algemene Rekenkamer en de Raad van Advies. Aruba verankert bovendien  in haar staatsregeling dat zij vanaf 2016 verplicht is een begrotingsevenwicht aan te houden. Met deze nieuwe regel komt tenslotte een vast college van advies, bestaande uit lokale deskundigen die erop toezien dat de begroting daadwerkelijk in balans is.

Door: Ariën Rasmijn