KRALENDIJK – In het jaarverslag over 2012 van het Openbaar Ministerie (OM) voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius (BES)

David van Delft duidt de criminaliteitscijfers over 2012 - Foto: Belkis Osepa

David van Delft duidt de criminaliteitscijfers over 2012 - Foto: Belkis Osepa

staat dat de instroom van het aantal verdachten bij het OM aanzienlijk is toegenomen ten opzichte van 2011. Hoofdofficier van Justitie, David van Delft, geeft aan dat in tegenstelling tot de cijfers van de politie, het criminaliteitsplaatje van het OM aanzienlijke stijging laat zien.


Hoofdofficier van Justitie Van Delft bespreekt de BES criminaliteitscijfers met verslaggever Belkis Osepa


Begin maart presenteerde het politiekorps Caribisch Nederland haar criminaliteitscijfers. Die tonen aan dat het aantal vermogensdelicten en geweldsdelicten is gedaald, volgens korpschef Jan Rooijakker.  Van Delft heeft een verklaring voor de tegenstrijdigheid. “De politie registreert zaken en wij registeren verdachten. Als een verdachte instroomt dan heeft hij soms één of twee, maar vaak ook meer dan twintig tenlasteleggingen achter zijn naam. De politiecijfers en onze registraties zijn slecht te vergelijken.”

Het nog niet openbaar gemaakte jaarverslag 2012 ligt nu bij de procureur-generaal. Van Delft analyseerde de instroomcijfers van de afgelopen jaren. In 2007 was de instroom van verdachten op Bonaire 268. In 2012 is dit aantal gestegen naar 334. Totale instroom op de BES-eilanden was in 2012 490. Het jaar daarvoor was dat aantal 446.

Meer rechercheurs
De toename van de instroom  binnen het OM is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de toename van de opgeloste criminaliteitszaken die bij het parket binnenkomen, legt Van Delft uit. “De rechercheurs op de eilanden zijn beter gaan functioneren. Rond oktober 2010 hadden we een bezetting van de rechercheurs van minder dan dertig procent. Inmiddels tweeënhalf jaar verder is het ruim zeventig procent.”

De cijfers in het jaarverslag laten ook zien dat op alle drie eilanden bijna de helft van de instroom wordt bepaald door geweldsdelicten (onder andere mishandelingen, pogingen tot doodslag en atrako’s. “De vermogensmisdrijven nemen af, maar het volume van het geweld neemt aanzienlijk toe.”

Op Statia is de instroom van verdachten gestegen van 64 in 2011 naar 96 verdachten vorig jaar. Een stijging van maar liefst vijftig procent. Op Saba is er sprake van een lichte stijging van geweldsdelicten. De instroom van verdachten binnen het OM is op Saba gestegen van 55 (2011) naar 60 (2012). Een stijging van 10 procent ten opzichte van het vorig jaar.

Door: Belkis Osepa