DEN HAAG – De Rijksministerraad  moet meer aandacht hebben voor ‘bestuurlijke en persoonlijke samenwerking in het Caribisch deel van het Koninkrijk’. Dat schrijft de Raad van State in het Jaarverslag 2012 dat op 4 april gepresenteerd werd.

De Raad van State vindt dat in aanloop naar de staatkundige vernieuwing in 2010 niet voldoende is nagedacht over de effecten van de veranderingen en de gevolgen die dit heeft voor de banden tussen de eilanden. De raad schrijft onder meer over de moeizamere onderlinge contacten en het verkeer tussen de eilanden, waarbij sinds de nieuwe status al snel sprake is van overschrijding van landsgrenzen. Dit maakt het moeilijker om op bestuurlijk, juridisch en beleidsniveau samen te werken, aldus het Jaarverslag.

De Raad adviseert de Nederlandse regering om – naast gezamenlijke afspraken – ook individuele afspraken te maken met de drie Caribisch Nederlandse eilanden over hun wensen en plannen voor de toekomst.

door: Jamila Baaziz