Foto: Belkis Osepa

Foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Op Bonaire is de instroom van het aantal verdachten bij het Openbare Ministerie Bonaire, Saba en Sint Eustatius (OM BES) in 2013 gestegen ten opzichte van 2012. Op Sint Eustatius en Saba is de instroom van verdachten gedaald. Het OM BES meldt dit in het jaarverslag van 2013.

 
Volgens het OM is de absolute omvang van de criminaliteit op de BES-eilanden relatief gezien aanzienlijk. Een groot deel van de problematiek heeft een structureel karakter. Deze conclusies staan in het rapport Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013.

 
Geweld
In 2013 waren er op Bonaire 387 verdachten ingeschreven in het parketregister. In 2012 was dit aantal 334. Wel is het zo dat het aandeel geweldsdelicten in 2013 op Bonaire lager was dan in 2012: 31 procent. Het jaar daarvoor was dit nog 40 procent. Toch laten de cijfers zien dat de instroom van verdachten bepaald wordt door geweldsdelicten zoals mishandelingen, poging tot doodslag en overvallen.

 
De instroom van verdachten binnen het OM is op Statia gedaald van 96 in 2012 naar 67 in 2013. De instroomdaling op Saba ten opzichte van 2012 is van 60 naar 40 verdachten. Het jaarverslag meldt dat huiselijk geweldzaken en alcohol gerelateerde geweldszaken de boventoon blijven voeren op zowel Saba als Statia, hoewel het aantal zaken minder zijn geworden.

 
Door Belkis Osepa