Raffinaderij Isla Foto: Bea Moedt

WILLEMSTAD – Minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk heeft bij premier Daniel Hodge aangedrongen om scherpere milieueisen te stellen aan Raffinaderij Isla. Dat zei Plasterk vandaag in de Tweede Kamer. Plasterk heeft Hodge opgebeld naar aanleiding van het tv-programma Zembla waarin de vervuiling van de raffinaderij aan de kaak wordt gesteld.

Zembla stelt dat de raffinaderij voortdurend milieunormen aan haar laars lapt, wat leidt tot gezondheidsschade. In de uitzending vroeg minister van Gezondheid Ben Whiteman al om ingrijpen vanuit Den Haag. GroenLinks-fractieleider Bram van Ojik vroeg Plasterk om een reactie hierop. De minister antwoordde dat hij de verontrusting, zorg en boosheid deelt. “Voor mij is het een skelet in de kast, dit onderwerp.”

Nederland beschikt niet over de instrumenten om juridisch in te grijpen, aldus Plasterk. Iets wat in de uitzending van Zembla wordt tegengesproken door hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring. Volgens de hoogleraar is de Koninkrijksregering wél juridisch bevoegd om in te grijpen. Nederland kan volgens hem ingrijpen op grond van regels over onbehoorlijk bestuur binnen het Koninkrijk. Maar volgens minister Plasterk is er op Curaçao in juridisch opzicht geen sprake van onbehoorlijk bestuur of falende instituties. “Men maakt daar echter wel andere afwegingen dan wij zouden doen”, zegt de minister.

Europees Hof
Plasterk heeft aangegeven wel te willen helpen met advies. De minister ging niet in op het schenden van mensenrechten, wat volgens stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) ook aan de orde is. Om die reden is SMOC naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt. Plasterk heeft niet gesproken over de juridische stap van SMOC, terwijl toch de Nederlandse Staat wordt aangeklaagd. Ingrijpen hoeft Nederland volgens SMOC niet te doen om de Isla plat te leggen. “Nederland moet het onbehoorlijk bestuur aanpakken omdat mensenrechten worden geschonden. Daar gaat het om”, aldus SMOC-bestuurslid Arjan Linthorst.

Autonome bevoegdheid
Het is volgens Linthorst dus geen interne aangelegenheid. “Dit is geen autonome bevoegdheid meer, en dat heeft SMOC vanaf 2005 ministers De Graaf, Pechtold (2006), Bijleveld (2007), Donner (2010) en Spies (2011) vol gedocumenteerd bewijsmateriaal aangeleverd. Helaas heeft minister Plasterk tot op heden nog geen tijd voor SMOC gehad”, schrijft Linthorst in een brief aan fractievoorzitters van de Tweede Kamer. “Misschien zijn de banden van Nederland, Curaçao en Venezuela nog wel nauwer dan een ieder zou kunnen vermoeden in dezen?”, vraagt Linthorst in de brief.

Kosten
GroenLinks wil dat de Isla platgegooid wordt. Maar van financiële steun door Nederland is geen sprake. Het platleggen van de raffinaderij kost volgens Plasterk namelijk tussen de 1 en 3 miljard euro. De begroting van Curaçao bedraagt jaarlijks 1 miljard euro. “Dat het geen simpele kwestie is, moge duidelijk zijn”, zei Plasterk.

Door: Leoni Leidel-Schenk Versgeperst.com