Bada Bing eigenaar Jaap van den Heuvel verklaarde op maandag in een interview met het Engelstalige dagblad Today in Sint Maarten dat hij de video waarop te zien is hoe hij geld betaalt aan het onafhankelijke parlementslid Patrick Illidge heeft gemaakt op verzoek van Theo Heyliger, de leider van de oppositie partij UP.

Jaap van den Heuvel

Jaap van den Heuvel

“Ik heb de opname aan Theo gegeven en hij heeft het materiaal aan de Daily Herald ter hand gesteld,” zei Van den Heuvel via de telefoon vanuit Nederland.

De betaling aan Illidge betreft een termijn voor een lening die het parlementslid in 2011 aan de stripclub eigenaar deed. Van den Heuvel zei dat Heyliger hem aanvankelijk aanwreef dat hij Illidge betaald had voor het verkrijgen van een vergunning voor zijn onderneming waartoe ook het restaurant Neverland behoort. “Ik heb dat ontkend en uitgelegd dat ik geld van Patrick had geleend. Dat is de reden dat hij regelmatig bij mij kwam, om termijnen te incasseren.”

Daarop stelde Heyliger voor een van deze ontmoetingen op video vast te leggen. “Ik moest daarbij vice premier William Marlin ter sprake brengen. Heyliger wist that er problemen waren tussen Marlin en Illidge. Dat was het enige deel van de video dat hij zou gebruiken met als doel om Patrick weer aan zijn kant te krijgen.”

Illidge werd in 2010 met 593 stemmen tot parlementslid verkozen op de lijst van William Marlin’s National Alliance, maar hij verklaarde zich al spoedig onafhankelijk waarbij hij de door Heyliger geleide UP-DP coalitie steunde.  Tijdens de zogeheten calypso-coup in april vorig jaar sloot Illidge een verbond met voormalig UP fractieleider Romain Laville en voormalig National Alliance-lid Frans Richardson. De drie onafhankelijke parlementariërs vormden vervolgens een coalitie met de National Alliance en de Democratic Party. De coup zette Heyliger – die minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, milieu en infrastructuur was in het eerste Wescot-Williams cabinet – politiek buiten spel omdat geen van zijn fractiegenoten bereid bleek zijn of haar zetel in het parlement voor hem op te geven.

“Theo was hierover ontzettend kwaad en hij sprak hierover met veel mensen, ook met mij,” aldus Van den Heuvel.”Hij zei dat hij alles zou doen on terug te keren in de politiek. Eerst probeerde hij Romain Laville terug te kopen voor $135,000 en toen dat niet lukte kwam hij mij om een gunst vragen.”

De Bada Bing eigenaar verklaarde voorts dat Heyliger de videobeelden aan het dagblad The Daily Herald had gegeven. “Zijn vriend Michael Granger zou het gedeelte waarop ik Patrick betaal verwijderen.”

Granger is in dienst als verslaggever bij de krant. Hij is een voormalige perssecretaris van Maria Buncamper-Molanus, die in december 2010 tot aftreden werd gedwongen na onthullingen over  speculatie met erfpachtgronden. Granger werkte in het verleden ook als assistant voor Heyliger. Granger is op het ogenblik ook voorzitter van de plaatselijke carnavalsvereniging.

Van den Heuvel zei verder dat UP-leider Heyliger het eiland verliet vlak voor het verhaal door de Telegraaf in Nederland in de publiciteit werd gebracht. “Dit is politiek gespeeld. Theo wilde het vuur laten uitwoeden en bij terugkeer zijn plaats in de politiek weer innemen.”

Justitie Minister Roland Duncan heeft volgens Van den Heuvel niets met deze affaire te maken, hoewel diens naam op de video wordt genoemd. De vergunning waarover op de beelden wordt gesproken is volgens de strip club eigenaar een zogeheten verhuisvergunning waar hij al in 2006 voor heeft betaald toe hij zijn zaak naar een nieuw adres verhuisde. De vergunning heeft hij echter nooit ontvangen. Het papierwerk moet komen van het ministerie van Economische Zaken, niet van Justitie.

Van den Heuvel keert op dinsdag terug naar St. Maarten ondanks het feit dat de Nederlandse Veiligheidsdienst hem heeft laten weten dat zijn leven mogelijk in gevaar is op het eiland.

Van den Heuvel zei dat hij de situatie met Illidge heeft besproken. “Hij was natuurlijk enorm kwaad en  teleurgesteld. We kennen elkaar al jaren. Ik ken Heyliger ook al heel lang. Maar ik doe niet mee aan politieke spelletjes. Ik kan niet iemand op deze manier op de voorpaginas laten staan terwijl hij onschuldig is. Ik zou beter af zijn als ik zou zeggen: Illidge is corrupt. Maar dat is niet zo. Heyliger wil ten koste van alles terug in de politiek.”

“Mijn vriendschap met Illidge gaat terug tot voor het begin van zijn politieke carrière. Onze kinderen gingen naar dezelfde school. Hij heeft me geholpen toen mijn huwelijk kapot ging en nu heb ik hem dit aangedaan. Ik heb enorme spijt van wat ik heb gedaan.”

Door: Hilbert Haar