DEN HAAG – Op de vragen van de Tweede Kamerleden Heijnen (PvdA) en Bosman (VVD) over de bezuinigingen bij het OM, de politie en de recherche op St. Maarten en of daar bepaalde onderzoeken mee in het gedrang komen, heeft minister Plasterk van Koninkrijksrelatie geantwoord dat bezuinigingen de verantwoordelijkheid zijn van het autonome land St. Maarten. Hij zei er wel meteen bij dat hij het “zorgelijk zou achten als de aangekondigde bezuinigingen inderdaad gevolgen zouden hebben voor de kwaliteit van de rechtshandhaving, onderzoek en vervolging van criminaliteit en de uitvoering van de plannen van aanpak.”


Hij gaat er ook van uit dat het lopende onderzoek naar Statenlid Illidge en anderen in de vermeende Bada Bing corruptiezaak zonder vertraging kan worden voortgezet. De onderzoekscapaciteit bij de landsrecherche in verband met dit onderzoek is tijdelijk versterkt.

Minister Duncan van Justitie van St. Maarten gaf enige dagen geleden commentaar op de vragen van Heijnen en Bosman. Hij vond dat het niet redelijk was om aan de ene kant verplicht te worden te bezuinigen en als de geplande bezuinigen worden aangekondigd, beschuldigd te worden van het frustreren van onderzoeken. Duncan wordt zelf ook genoemd in de Bada Bing zaak en werd al door het OM verhoord.

Plasterk verzekerde dat voor wat hem betreft, de rechtshandhaving en rechtszekerheid door Sint Maarten voldoende moeten worden geborgd en dat dit zijn inzet blijft in de gesprekken met de regering van Sint Maarten.

Door: Jean Mentens