Minister president Sarah Wescot-Williams

Honorable Prime Minister Sarah Wescot-Williams

Premier Sarah Wescot-Williams van St. Maarten

heeft gereageerd op het omkoopschandaal waarin onafhankelijk parlementslid Patrick Illidge een hoofdrol speelt. Op een video-opname in het kantoor van strip club Bada Bing is te zien hoe eigenaar Jaap van den Heuvel een betaling doet aan Illidge, kennelijk in ruil voor het verkrijgen van een vergunning.


Wescot-Williams gaat in haar verklaring uitgebreid in op het functioneren van de Veiligheidsdienst van St. Maarten en hoe deze samenwerkt met andere diensten. De minister president verwierp de suggestie dat de Veiligheidsdienst niet in het belang van het land gehandeld zou hebben door gevoelig material aan de Rijksrecherche in Nederland ter hand te stellen.

De naam van parlementariër Illidge wordt in de verklaring niet genoemd. Wescot-Williams spreekt slechts van “actuele onderzoeken en de Nationale Veiligheidsdienst.”

Wel verwijst zij naar de berichtgeving over de affaire: “Wij kunnen publieke sensatiezucht niet voorkomen, maar het zou goed zijn voor ons land om degenen die geroepen zijn om deze zaken te onderzoeken gebaseerd op de wetten van het land de feiten aan het licht te laten brengen.”

Wescot-Williams deed ook een beroep op de bevolking om niet mee te gaan in de sensatiezucht die zij aan de media berichtgeving toedicht.

Verder liet zij weten dat een beroep op de garantie functie van het Koninkrijks Handvest zoals door Nederlandse politici is gesuggereerd, niet aan de orde is. Deze functie, geregeld in artikel 43 van het Handvest, geeft Nederland de optie in te grijpen in de landen van het koninkrijk in situaties waar behoorlijk bestuur in het gedrang komt.

“Er is absoluut geen sprake van een situatie waarin welk instituut dan ook niet functioneert,” aldus de minister president.

Door: Hilbert Haar