Het Bestuurscollege van Bonaire is met ‘niets op zak’ afgereisd naar Nederland om mee te doen aan de Caribisch Nederland-week, die op maandag 11 maart begint.

Eilandsraadlid Robbie Beukenboom

Dat stelt oppositieleider Robbie Beukenboom van de ‘Partido Demokraat” PDB.


Robbie Beukenboom in gesprek met Belkis Osepa


Tijdens dit regulier bestuursoverleg tussen de openbare lichamen Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Nederland komen verschillende onderwerpen aan bod die spelen op de eilanden en worden er tussentijdse afspraken gemaakt met de besturen van de eilanden.

Unaniem

Beukenboom betreurt het dat het Bestuurscollege niet zoals eerder afgesproken een

vooroverleg heeft gehouden op Bonaire om af te stemmen over de onderwerpen die Bonaire wil aankaarten met Nederland. “Ik vind het heel erg dat het college niet met een achttal unaniem aangenomen moties of eilandsraadbesluiten is afgereisd richting Den Haag. Ze gaan met niets op zak. Ze zouden sterker staan indien politiek Bonaire unaniem besluiten aanneemt.”

Oppositie van de drie eilanden hebben eerder aangegeven graag te willen meereizen naar Nederland voor deelname aan de CN-week.  Omdat het een bestuursoverleg betreft, is toen voorgesteld een vooroverleg te houden. Maar zo’n overleg is in de praktijk niet mogelijk, want de coalitie en oppositie van Bonaire liggen al een lange tijd in de knoop met elkaar. Beukenboom: “De huidige situatie in de eilandsraad is heel erg. De coalitie staat de oppositie niet te woord en inbreng van de oppositie is niet welkom. Juist op het moment dat Bonaire eenheid nodig heeft.”

De PDB heeft besloten om zelf bij te dragen aan de CN-week door een uitgebreide brief met relevante onderwerpen naar het Bestuurscollege te sturen. De belangrijkste onderwerpen gaan over het welzijn, het gezondheidszorg, het fiscaal stelsel en de staatkundige status van het eiland. De PDB wil dat het bestuur van Bonaire samen met Nederland focust op het schuiven van budgetten op verschillende gebieden en het nalopen van afspraken die door Nederland niet zijn nagekomen.

Koffie
“We willen het niet hebben over bergen geld richting Bonaire. Daarom hopen wij dat onze punten door de Bonairiaanse delegatie op tafel komen in Nederland. Toch ben ik bang dat bij terugkeer er wel een verslag zal zijn en dat we te horen krijgen dat de koffie lekker was. Maar de echte concrete resultaten voor de Bonairiaanse bevolking zullen achterwege blijven.”

Door: Belkis Osepa