De oppositiepartij Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) vindt dat het nu welletjes is geweest met de hoge kosten voor dienstreizen van de eilandsraad. Eilandsraadlid Robby Beukenboom van de PDB doet in een brief een beroep op gezaghebber Lydia Emerencia om die kosten te verlagen en dienstreizen van de raad naar een hoger niveau te brengen.

Er moet een strikte controle komen op de dienstreizen van de eilandsraad. Volgens PDB gaat een aantal leden van de raad heel onverantwoordelijk om met de publieke fondsen die zij tot hun beschikking hebben.  In zijn brief noemt Beukenboom een aantal incidenten waarbij, volgens PDB, onzorgvuldig is omgegaan met gelden van dienstreizen. Eilandsraadlid Jeffrey Levenstone gaf pas na vragen in de raad 1200 dollar terug van een dienstreis die hij nooit heeft gemaakt. Een onafhankelijk eilandsraadlid maakte in het verleden een dienstreis naar Nederland ‘zonder één woord Nederlands te kunnen spreken’. “Het is logisch dat de dienstreis geen toegevoegde waarde had”, zegt Beukenboom.

De partij stelt ook voor om kleinere delegaties met één lid van de coalitie en één lid van de oppositie naar het buitenland te sturen. “Grotere delegaties met een voorzitter en een griffier is niet nodig.” Ook kan er gebruik gemaakt worden van moderne technologie zoals Skype en videoconferentie, waardoor dienstreizen onnodig zijn. Ook stelt PDB voor om na elke dienstreis een verslag te laten inleveren met een bijgevoegde begroting van de reis.