Eilandsraadlid Robby Beukenboom foto Belkis Osepa

Eilandsraadlid Robby Beukenboom foto Belkis Osepa

KRALENDIJK – De definitieve beslissing of er een constitutioneel referendum over de toekomst van Bonaire komt valt woensdag. De eilandsraad komt dan bijeen om de knoop door te hakken.

Een wetsvoorstel voor de organisatie en het houden van het referendum vóór de lokale verkiezingen op 18 maart, is klaar om ingediend te worden zegt eilandraadslid Robbie Beukenboom van de PDB-fractie.

De PDB-fractie heeft het wetsvoorstel dichtgetimmerd, vindt Beukenboom. In het voorstel staan alle punten die geregeld moeten worden voor de organisatie en een goed verloop van de volksraadpleging. Het moet voldoen aan de richtlijnen van de Verengde Naties in een dekolonisatieproces. “Er is geen middenweg. Een beslissing moet nu vallen. Het wetsvoorstel wordt ter stemming voorgedragen. Dan horen wij wie voor of tegen is.”

Lijn
Het traject is lang geweest. Er ligt een referendumrapport klaar en er is geld gereserveerd voor de organisatie, maar politiek Bonaire zit niet op één lijn. Alle fracties in de eilandsraad hebben het verzoek getekend voor de vergadering. Ook coalitiepartij UPB, maar de partij blijft erbij dat het referendum niet vóór de verkiezingen moet plaatsvinden.

Consensus
Zondag vond er een overleg plaats tussen een aantal politieke partijen om een consensus te bereiken. Het overleg dat onder leiding was van Nòchi Willem van Fundashon Bon Gobernashon, is op niets uitgelopen. Willem heeft al eerder het initiatief genomen om de kar vlot te trekken. “We bleven steken op een mogelijke top met alle sociale partners. Ik heb aangegeven dat zo’n top niet haalbaar is, als zelfs de politiek geen standpunt heeft ingenomen. Woensdag is het inderdaad de dag van de beslissing.”

Door Belkis Osepa