KRALENDIJK – Een unaniem aangenomen motie  door de eilandsraad van Bonaire ondersteunt de al genomen initiatieven voor de organisatie van een constitutioneel referendum op het eiland.

De eilandsraad gaat de Verenigde Naties officieel benaderen om het eiland op de lijst van ‘non-self governing territories’ van de Verenigde Naties (VN) te plaatsen. De raad heeft ook besloten dat een voorbereidende commissie de raad binnen vier weken adviseert over de organisatie van een referendum conform resolutie 1541 van de VN.

Nòchi Willem is de initiatiefnemer van de politiek dialoog over het referendum. Hij spreekt van een doorbraak. “Deze motie betekent dat de roep van de bevolking gehoord wordt. Het is ook een bevestiging dat de huidige status van Bonaire niet goed functioneert, zonder de beschuldigende vinger te wijzen in een bepaalde richting.”

De commissie gaat zich buigen over de strategie, timing en inhoud van het referendum. De eilandsraad moet uiteindelijk de definitieve beslissing nemen.

Voorzitter James Finies van de stichting Nos Ke Boneiru Bèk juicht de recente uitspraken van Nederlandse ambtsdragers toe. Die geven aan dat de BES-eilanden het recht hebben op zelfbeschikking. Na ruim twee jaar heeft Nederland officieel haar positie veranderd, aldus Finies. “Minister Ronald Plasterk verklaarde in januari dat de bevolking het recht heeft haar stem te laten horen en dat het recht op zelfbeschikking een verworvenheid is die niet ter discussie staat. Ook secretaris-generaal Richard van Zwol herhaalde deze uitspraak begin deze week tijdens een werkbezoek.”

Finies vindt dat Nederland definitief de deur heropend heeft en Bonaire niet zal hinderen in de besluitvorming. “Nu is het aan onszelf om ons te verenigen en verandering af te dwingen.”

Door Belkis Osepa