De United People’s Party op Sint Maarten is ontstemd over de beschuldigingen aan het adres van volksvertegenwoordiger Patrick Illidge. De partij vraagt om een snel en diepgaand onderzoek naar beschuldigingen van diens aanvaarden van smeergeld van een bordeelhouder, mogelijk in opdracht van Ronald Duncan, de minister van Justitie van St. Maarten.

“De instituties moeten snel werken om te vermijden dat het land integriteitsschade lijdt. Het is een slecht signaal aan beleggers, het schaadt het land en geeft ook een verkeerde boodschap aan onze jeugd. Parlementsleden worden goed betaald en wij begrijpen niet waarom zulks gebeurt. De integriteit van het land lijdt hieronder en de integriteit van de regering staat op het spel. Ook wil de bevolking van de premier en de vicepremier vernemen wat ze vinden van deze kwestie.”

De UP-fractie dringt aan op een spoedvergadering van het Parlement. De fractie wil de standpunten vernemen van de andere volksvertegenwoordigers en willen de gewraakte leden de kans geven een en ander uit te leggen. Er zou namelijk nog een tweede video bestaan met compromitterende beelden over een ander lid van het parlement.

Door: Andrew Dick