Deze week hebben zowel minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties als de Nederlandse Tweede Kamer laten weten dat ze zich zorgen maken over de relatie van St. Maarten met de nabijgelegen Nederlandse gemeenten Saba en Sint Eustatius. In een brief aan de premier Sarah Wescot-Williams, heeft Plasterk St. Maarten gemaand te stoppen met het heffen van dubbele belastingen op goederen voor Caribisch Nederland. Daar is nu een eerste reactie op gekomen.


Minister van Financiën Ronald Tuitt

Min. van Financiën Roland Tuitt

Er wordt nu volgens Plasterk zowel Algemene Bestedingsbelasting (ABB) als ‘turnovertax’ geheven op spullen die uit- en doorgevoerd worden. Die laatste belasting mag volgens Plasterk niet geheven worden. Sint Maarten is hier al van op de hoogte sinds 2011.

In een eerste reactie heeft de raad van ministers beslist om een commissie te vormen die de pijnpunten gaat onderzoeken. Als dat is gebeurd, gaat Sint Maarten een officiële brief terug schrijven aan minister Plasterk. De St. Maartense minister van Financiën Roland Tuitt geeft daarover meer uitleg.

Minister Roland Tuitt van Financiën reageert op brief minister Ronald Plasterk


Door: Andrew Dick