Gezaghebber Lydia Emerencia van Bonaire voert een kruistocht tegen corruptie bij de overheid op haar eiland.


Tijdens een bezoek aan Nederland heeft Emerencia vier gesprekken gevoerd over ‘good governance’ en integriteit. Zij sprak met het Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector (BIOS) en met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Die hebben het integriteitproject dat ze wil invoeren alle steun toegezegd. Het VNG heeft bovendien fondsen beschikbaar gesteld voor het bevorderen van de bestuurlijke integriteit op de BES-eilanden.

Deze week coördineert een vertegenwoordiger van het VNG de brainstormsessies die invulling moeten geven aan het project. Vorig jaar waren er al afspraken gemaakt met de Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NGB). De NGB wil een ondersteuningstraject voor de gezaghebbers van de BES starten.

Integriteit en corruptie staan hoog in het vaandel bij Emerencia. Zij heeft vorig jaar al laten weten dat ze corruptie niet accepteert. Ze heeft het Openbaar Ministerie verzocht de taxivergunning voor de broer van gedeputeerde James Kroon te laten onderzoeken. Die zou niet volgens de regels zijn afgegeven.

Integriteit en corruptie zijn heel belangrijke thema’s in Den Haag. Nederland heeft immers de United Nations Convention Against Corruption van 2013 getekend. Dat is een internationaal verdrag van de Verenigde Naties voor de bestrijding van corruptie. Het houdt in dat Nederland verplicht is een onafhankelijk bureau op te richten dat moet toezien op naleving van integriteitbeleid en maatregelen om corruptie te bestrijden. Het bureau moet ook helpen de integriteit van bestuur te bevorderen. Sedert Nederland verdragspartner is, werd Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector (BIOS) opgericht.

Door: Belkis Osepa