De Bonairiaanse consumentenbond Union di Konsumidó Boneiru (Unkobon) luidt de noodklok over de sterk toenemende armoede op het eiland. Dat heeft direct te maken met een veel hogere lastendruk vanaf 2011.

Unkobon heeft een gedetailleerd cijferoverzicht gemaakt van alle onderwerpen die direct van invloed zijn op het leven van de inwoners van Bonaire. Die onderwerpen zijn: zorgverzekering, inkomen in Caribisch Nederland, de armoedegrens, de toename van de collectieve lastendruk, de opbrengsten uit belastingen en premies en het priispeil van eerste levensbehoeften.

Het overzicht, samengesteld aan de hand van publicaties van de overheid zelf,  is overhandigd aan minister Plasterk van Koninkrijksrelaties tijdens zijn recent bezoek aan Caribisch Nederland. Ook zijn er cijfers meegenomen afkomstig van het rapport Koopkrachtonderzoek Caribisch Nederland.

Door: Belkis Osepa