De werkgroep Kindermishandeling ‘Niets doen is geen optie’ op Sint Eustatius organiseert op 22 en 23 januari een werkconferentie over dit onderwerp in het Mike van Putten Youth Centre. Professionals in het veld krijgen training over hoe kindermishandeling gesignaleerd kan worden en hoe het onderwerp bespreekbaar gemaakt kan worden bij ouders.

In de aanpak staat het Positive Parenting Program ( Triple P) centraal, dat vooral inspeelt op hoe je als ouder je kind een omgeving kunt bieden waarin het zich op een veilige en positieve manier kan ontwikkelen tot een zelfbewust en verantwoordelijk  mens.

Tijdens de conferentie presenteert de werkgroep hun voorstel voor een gestructureerde aanpak van kindermishandeling op Statia.

door: Belkis Osepa