Drie voormalige ambtenaren van de Arubaanse Directie Volksgezondheid (DVG), die minstens zestig vaccinatiebewijzen hebben vervalst binnen een periode van negen maanden, hebben een maximale taakstraf opgelegd gekregen van 240 uur per persoon en een geldboete van 2500 florin. Het drietal hoeft niet te zitten.

Misbruik van functie

“Het gerecht neemt de verdachten zeer kwalijk dat ze door zo te handelen misbruik hebben gemaakt van hun functie”, stelt de rechter. Ze zijn schuldig verklaard voor het deelnemen aan een criminele organisatie die als doel had vaccinatiebewijzen te vervalsen, tegen betaling vaccinaties te registreren en deze gegevens in te voeren in het DVG vaccinatiesysteem.

Toch vindt de rechter dat onvoldoende duidelijk is wat de totale omvang is van de criminele organisatie. Daarom kreeg oud DVG-medewerker Gerald Olivier naast zijn taakstraf en geldboete 365 dagen celstraf waarvan 344 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Samen met oud-collega Jonathan Ridderstap zou zijn rol relatief beperkt zijn geweest binnen de organisatie.

Vertrouwen van burgers beschadigd

Ridderstap kreeg 365 dagen celstraf waarvan 328 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. “Zij hebben in hun functie van administratief medewerker van de DVG het vertrouwen van hun werkgever ernstig beschadigd.”

Daarnaast hebben ze volgens de rechter ook het vertrouwen van de burgers ernstig beschadigd. “Omdat vaccinatie een belangrijke rol kreeg in het bestrijden van de coronacrisis, waarin de samenleving destijds onder gebukt ging.”

Maikel Maduro speelde een centrale rol binnen de organisatie en was de constante factor binnen de organisatie en degene die door klanten werd benaderd, aldus de rechter. Hij kreeg naast zijn taakstraf en geldboete een celstraf opgelegd van 16 maanden waarvan 410 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar.

De drie oud-medewerkers hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Advocaat Diana Emerencia gaf direct na de vonnis aan dat haar cliënt Olivier in beroep gaat. De andere twee advocaten moesten dat nog met hun cliënten gaan bespreken.

Zwendel van duizenden guldens

Tussen maart tot december 2021 vervalsten de drie oud-ambtenaren van de DVG volgens het Openbaar Ministerie minstens zestig vaccinatiebewijzen. Het drietal zou met de zwendel bijna 25.000 florin hebben verdiend.

De zaak kwam onder de media onder de aandacht als ‘vacuna gate’ waarbij er vermoedelijk honderden valse vaccinatiebewijzen zouden zijn geregistreerd.