Foto: Eigen archief

Dioröna Spaans (25) haalde een tien voor haar scriptie en daardoor won ze gelijk de scriptieprijs. Als klap op de vuurpijl: hogeschool InHolland heeft haar een baan aangeboden. 

Spaans onderzocht welke problemen Caribische studenten ervaren tijdens hun studie aan InHolland. In juli studeerde ze af en in augustus kreeg ze van de hogeschool een functie aangeboden om deze groep studenten hun diploma te helpen behalen. 

Er zijn al verschillende onderzoeken naar de problemen van Caribische studenten. Waarom nog een?

“Ik schreef dit onderzoek voor InHolland, omdat hier nul kennis aanwezig was over de aanpak van deze problematiek. Dit onderzoek is ook specifiek gericht op de Caribische studentengroep bij InHolland in Rotterdam, Den Haag en Delft.” 

Verbaasd? 

“Het verbaast mij zeker niet dat degenen die zich niet met de situatie van de Caribische studenten bezighouden hier onwetend over zijn. Overheidsinstanties en onderwijsinstellingen gaan er vaak vanuit dat ze vergelijkbaar zijn met Nederlandse studenten. Dat komt ook naar voren in de onderzoeken.”

Welke nieuwe informatie of problemen kwam u tegen?

“Het gaat niet zozeer om nieuwe problemen, maar om in welke mate onze studenten eronder leiden. Ik kwam erachter dat het financiële plaatje en de huisvesting in mindere mate de studieresultaten beïnvloeden. Het gaat bij ons meer om de taal, het gebrek aan netwerk en de culturele verschillen. En daarmee bedoel ik dat studenten geen aansluiting vinden met de andere studenten, men voelt zich buitengesloten.”  

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat relatief veel Caribische studenten de eindstreep niet halen. Hoe zit dat bij InHolland?

Van de Caribische studenten behaalt 23 procent het diploma, van westerse en niet-westerse studenten is dat 35 procent en van de autochtone Nederlanders is dat tussen 48 tot 50 procent. We doen het dus niet goed, vergeleken met andere groepen.”

Wat voor student was u zelf eigenlijk? 

“De eerste jaren zat ik steeds met mijn neus in de boeken. Ik bleef na school op school studeren en voorbereiden. De bewaker kende mij goed, die moest mij er elke avond om negen uur uitgooien. Vrienden zeiden: Voor Dioröna is een 6 of 7 een onvoldoende. Ik wou excelleren.” 

Veel Caribische studenten durven niet op tijd om hulp te vragen.

“Veel Caribische studenten zijn introvert, stil, verlegen. Ik probeer ze uit hun schulp te halen, ze zich open te laten stellen voor de Nederlandse samenleving. Toen ik dat zelf deed, ontdekte ik dat er ook gezellige Nederlanders met humor bestaan. Mensen die open zijn voor nieuwe dingen.”

“Mijn beste studiemaatje was een Nederlandse student. Dat had ik nooit verwacht die eerste jaren. Maar we hebben ook oudere deeltijdstudenten tussen de 35 en 50 jaar. Die zijn natuurlijk meer geworteld en zekerder van zichzelf.” 

Het is uitzonderlijk dat iemand een tien krijgt voor de scriptie én de scriptieprijs. Wat is zo bijzonder aan uw scriptie? 

“Het feit dat ik bovengemiddeld gescoord heb op alle onderdelen, zoals in analytisch vermogen, het verbanden leggen tussen data, het ophalen van relevante bronnen die actueel en relevant zijn.” 

“Het onderzoek van de Nationale Ombudsman en al die andere onderzoeken heb ik heel goed kunnen gebruiken om te onderbouwen waarom dit belangrijk was. Het heeft geleid tot hele concrete aanbevelingen die meteen toepasbaar waren. En sinds augustus worden die met mijn nieuwe functie als Community manager voor Caribische studenten ook daadwerkelijk toegepast.” 

Hoe gaat u straks te werk om de Caribische studenten te helpen?

“Ik probeer alle Caribische studenten persoonlijk te benaderen, om ze te vertellen wat ik doe en wat ik voor ze kan betekenen. Dat is heel belangrijk. Een mail sturen werkt niet, maar een persoonlijk gesprek werkt altijd.”