Het Nederlandse kabinet trekt 16 miljoen euro extra uit om mensen met een kleine portemonnee te helpen in de Caribische gemeenten. De hogere prijzen voor energie en benzine worden gecompenseerd, het basispensioen gaat net als de kinderbijslag omhoog en de kinderopvang wordt voor alle ouders goedkoper.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) hebben deze maatregelen bekendgemaakt op Prinsjesdag.

Door de fors gestegen energie- en voedselprijzen staat de bestaanszekerheid ‘van een groeiende groep mensen onder steeds grotere druk’, zegt minister Schouten. “Daarom nemen we een groot aantal maatregelen om de koopkracht te verbeteren volgend jaar.”

Kinderbijslag en kinderopvang
Ouders krijgen vanaf januari meer aan kinderbijslag en de kinderopvang wordt goedkoper. Dat betekent een alleenstaande moeder of vader met 2 kinderen (van bijvoorbeeld 1 en 3 jaar) per maand 40 dollar extra kinderbijslag krijgt en 50 dollar per maand minder betaalt aan kinderopvang bij volledige opvang.

Compensatie voor duurdere benzine
Door de oorlog in Oekraïne is de marktprijs voor olie fors toegenomen. Eerder maakte het kabinet bekend dat de accijns op benzine met 0,16 dollar per liter benzine lager blijft tot en met december.

Met de extra miljoenen op deze Prinsjesdag wordt de maatregel verlengd tot en met de eerste helft van 2023. In de tweede helft van volgend jaar wordt de accijnsverlaging afgebouwd naar 0,08 dollar per liter benzine.

Meeste ouderen gaan er sneller op vooruit
Ouderen krijgen volgend jaar een hoger basispensioen (aov): zo’n 150 dollar extra per maand. Eerder was het de bedoeling dat ouderen pas in 2025 zouden uitkomen op dat bedrag.

Niet iedereen krijgt dat bedrag ook echt uitgekeerd. Het hangt er van af in welke van de drie Caribische gemeenten je woont en of je het basispensioen volledig hebt opgebouwd. Wie een tijdje in het buitenland heeft gewoond en geen premies heeft betaald, kan dus minder krijgen.   

Compensatie voor energieprijzen
Huishoudens die minder dan 130 procent van het minimumloon verdienen, krijgen sinds dit jaar al een speciale toeslag voor de gestegen energieprijzen. Het bedrag dat het kabinet nu extra vrijmaakt, wordt gebruikt om de energietoeslag te verlengen tot eind 2023. Daarmee krijgt een huishouden volgend jaar 1.300 dollar.

Er worden volgens het kabinet nog meer maatregelen genomen om de stijgende energiekosten in de bijzondere gemeenten verder omlaag te krijgen. Die worden ‘binnenkort’ bekend gemaakt.

Vrijstelling van belasting voor bepaalde inkomens
De belastingvrije som wordt met 500 dollar verhoogd. Dat is het deel van het inkomen waar je dus geen belasting over hoeft te betalen.

Wie loon- of inkomstenbelasting betaalt, houdt daardoor zo’n 150 dollar per jaar over in de portemonnee: 30,4% x 500 dollar = 152 dollar.

Miljoenen extra voor koopkrachtverbetering
Het kabinet wil met de nieuwe maatregelen ‘sneller stappen zetten’ om te zorgen dat de inkomens van mensen ‘meer in balans’ zijn met de dure levenskosten op de eilanden.

Dit komt bovenop de 30 miljoen euro uit het coalitieakkoord, bedoeld om structureel de levensstandaard te verbeteren. Eerder dit jaar gaf het kabinet nog eens vijf miljoen euro uit om de koopkracht te verbeteren. Dat is allemaal niet voldoende gebleken.

In 2023 wordt nog eens 16 miljoen euro uitgetrokken. In 2024 komt 12 miljoen extra beschikbaar en vanaf 2025 elk jaar 4 miljoen euro extra.

Van Huffelen: ‘We zijn er nog niet’
Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) zegt ‘blij’ te zijn dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor de drie bijzondere gemeenten in de Cariben.  “Ik ben tevreden dat er ook voor Caribisch Nederland een goed pakket ligt.”

“Het is belangrijk dat we álle inwoners van Nederland helpen met extra koopkracht-maatregelen. Maar ik weet ook: we zijn er nog niet. We moeten blijven werken aan het aanpakken van de armoede.”

Aruba, Curaçao en Sint-Maarten
De maatregelen zijn genomen door de Nederlandse regering en gelden ook alleen voor de drie bijzondere gemeenten van Nederland: Bonaire, Saba en Sint-Eustatius.

Omdat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten autonome landen zijn, is het aan hun regering en parlement om maatregelen te nemen voor de koopkracht en inflatie. Daar blijkt tot nu toe weinig ruimte voor vanwege hun begrotingstekorten.