Foto: Sharina Henriquez

ORANJESTAD – De examenweken zijn voor veel jongeren één van de belangrijkste en stressvolle periodes van hun leven. Maar veel mavo-scholieren op Aruba zitten nu ‘bang’ en ‘verdrietig’ examens te maken, omdat ze vlak daarvoor ineens te horen kregen dat hun vervolgopleidingen zijn geschrapt voor het nieuwe schooljaar.

Een deel van de examenkandidaten moeten nu ook nog lastminute een andere opleiding gaan kiezen. “Ik moet iets gaan doen wat ik niet leuk vind of ik verlies een jaar”, zegt Darren Dorcas (16) van Colegio San Augustin. “Ik ga protesteren, want dit is niet fair!”

Voor veel scholieren is een studie kiezen al moeilijk genoeg, maar nu nog een andere opleiding gaan kiezen is soms onmogelijk. Mavo-leerlingen kiezen aan het begin van het derde jaar een vakkenpakket, op basis van de vervolgopleiding die ze over een jaar willen gaan doen. Nu drie opleidingen aan de EPI (vergelijkbaar met het mbo) ineens zijn geschrapt voor volgend jaar, sluit hun vakkenpakket niet meer aan.

‘Ik ben heel verdrietig en eigenlijk bang wat ik nu moet gaan doen’
– mavoscholier John Peter Valdimy Germain

Zo wilde John Peter Valdimy Germain (18) van Abraham de Veer School Bouwkunde gaan studeren. “Ik heb als extra vak economie, maar dat ging niet goed. Toen ik hoorde dat ik geen bouwkunde meer kan gaan studeren en iets anders moet doen, was het al te laat om mijn economiecijfers op te halen.”

‘Wacht maar een jaar of ga naar de havo’
“Nu zeggen ze dat ik een jaar moet wachten of dat ik naar de havo moet. Maar ik wil niet een jaar wachten. Want ik weet dat ik dan mijn zin verlies om nog naar school te gaan. Ik ben heel verdrietig, een beetje boos en eigenlijk ook bang voor wat ik nu moet gaan doen.”

Deze opleidingen zijn geschrapt

De redelijk populaire opleidingen die EPI volgend schooljaar niet meer gaat aanbieden, zijn Bouwkunde, Werktuigbouwkunde en Apothekersassistent. Ook is het aantal plaatsen voor de andere opleidingen flink beperkt. Zo start de Economie-opleiding met vier klassen minder. Er is dus ook onvoldoende plek bij de andere opleidingen. Want niet alleen de mavo-leerlingen stromen in bij EPI, ook leerlingen van 4 havo en EPB (lager beroepsonderwijs).

Decanen boos over situatie
Ook mavo-decaan Marcia Lopez is boos over de situatie voor de eindexamenkandidaten. Net als de leerlingen heeft zij pas op een informatieavond eind april over de plannen gehoord. Bovendien zegt ze dat nog lang niet alle decanen weten wat er inhoudelijk gaat veranderen. Want er is nog geen bijeenkomst voor hen gehouden. Terwijl zij hun leerlingen goed moeten informeren wat de veranderingen betekenen.

“Hoe kan je zoiets aan het einde van een schooljaar doen? Op z’n minst doe je dit aan het begin, vóór oktober”, zegt Lopez. “We hebben een protestbrief gestuurd naar de minister van Onderwijs namens alle mavo-decanen.”

“We zijn niet tegen innovatie. Maar het is onacceptabel en onverantwoordelijk om – één week voor hun examens – met veranderingen te komen die onze kinderen benadelen.”

‘De kans op dropouts wordt heel groot’
– mavo-decaan Germaine Geerman, Juliana School

“De kans is groot dat leerlingen geen plek krijgen voor hun vervolgstudie of verplicht iets anders moeten gaan volgen”, zegt collega-decaan Germaine Geerman. “Dus de kans daarmee op drop-outs wordt heel groot.”

Marcia Lopez werd eerder nog uitgeroepen tot beste docent van Aruba. (Foto: Marcia Lopez)

Waarom verschillende opleidingen stoppen
Eén van de redenen om met deze opleidingen te stoppen volgend schooljaar, is om ruimte te maken voor nieuwe opleidingen zoals ICT. Waar overigens óók vraag naar is. Lopez heeft daar begrip voor. “En de reden om Apothekersassistent helemaal te schrappen, is omdat er te weinig banen voor zouden zijn, hebben ze ons verteld”, zegt zij. “Maar leerlingen kiezen deze opleiding vaak als basis om verder te studeren.”

“De vervolgopleidingen voor mavo-leerlingen zijn al beperkt op Aruba. Ook omdat bijvoorbeeld havo-scholen hun eisen steeds strenger maken. Bijvoorbeeld Colegio Arubano doet dat vaak, ook pas aan het einde van het schooljaar.”

Onderwijsminister heeft nog geen oplossing
Onderwijsminister Endy Croes is op de hoogte van de problematiek, maar belooft dat leerlingen niet buiten de boot gaan vallen. Voor Bouwkunde en Werktuigbouwkunde komt een extra overgangsjaar (bezemjaar) om ook leerlingen die blijven zitten een kans te geven. Maar hij erkent dat er nog meer oplossingen moeten komen. Wat, is nog niet duidelijk.

‘Mijn hele droom om Bouwkunde te doen en architect te worden, is weg’
– mavo-scholier Paula Lopez (16)

Ondertussen zit de 16-jarige mavo-scholier Paula Lopez elke dag ‘teleurgesteld’ achter haar examentafel en thuis. “Mijn hele droom om Bouwkunde te gaan doen en architect te worden, is weg. Ik wil protesteren voor verbetering, maar ik heb geen tijd vanwege de examens.”

‘Waarom moet het zo snel?’
Op EPI zelf is er ook onvrede, zo blijkt uit reacties van twee docenten die overigens anoniem willen blijven. Ze vertellen dat zij pas een paar maanden geleden op de hoogte zijn gesteld van de veranderingen. “Maar waarom moet het zo snel? Een beslissing als deze moet toch wel minimaal een jaar van te voren worden aangekondigd. En met een plan voor studenten die straks geen plek kunnen krijgen bij EPI. Dit is heel onverantwoordelijk.”

De docenten vertellen dat zij zelf er ook nog niet klaar voor zijn. “Er is nog veel onduidelijk over het nieuwe schooljaar 2022-2023. We hebben geen training gehad voor de vernieuwingen. In mijn sector zijn we het er ook niet mee eens. Maar ja, we zijn het gewend dat er beslissingen van boven komen en wij dan moeten aanhoren wat we moeten doen.”

‘We hebben zelf ook nog geen training gehad voor de vernieuwingen’
– Docenten van EPI

De veranderingen bij EPI zijn in het kader van het National Strategic Plan 1. Dit houdt in dat twaalf verschillende studies van EPB (lager beroepsonderwijs) worden ‘gemoderniseerd’, aldus de onderwijsminister, voor een betere aansluiting bij EPI (vergelijkbaar met het mbo). Het Nederlandse bedrijf CINOP helpt Aruba hierbij.

Minister Croes zegt verder dat hij Directie Onderwijs, EPI en alle belanghebbenden heeft gevraagd om bij elkaar te komen, na de onrust over het schrappen van de opleidingen voor het nieuwe schooljaar. “We hebben al aan tafel gezeten met de directeur van Directie Onderwijs. Maar we zijn nog niet tot een oplossing gekomen”, vertelt decaan Marcia Lopez.

Ongeruste mavo-leerlingen; ze willen liever lachend op de foto, maar ze vertellen hoe bang, boos en verdrietig de situatie hen maakt. Foto: Sharina Henriquez