Foto: Sharina Henriquez

ORANJESTAD – “Het is veel te laat, ik weet niet of ik als eindcijfer 8 ga halen. Ik zat al met die stress van het coronavirus. Dit geeft nog meer stress. Terwijl, ik houd echt van wiskunde B en ik sta gemiddeld bijna een 7 wat eerst wel genoeg was. Ik wil gewoon een eerlijke kans”, zegt Sofia Maduro (17).

Maduro zit in de examenklas mavo en protesteert met medeleerlingen tegen de onverwachts strengere toelatingseisen van havo/vwo-school Colegio Arubano. De leerlingen willen verder studeren maar voelen zich in het bijzonder gediscrimineerd nu in coronatijd de onderwijseisen in de hele linie juist zijn verlaagd.

“Ik vind het niet goed dat ze zulke hoge eisen stellen. Colegio Arubano wil altijd steeds hoger en hoger, alleen de allerbesten. Ik snap dat niet waarom ze dat doen en juist nu weer. Aruba is klein, je hebt bijna geen andere keuzes”, zegt Shekainah Nickolas (15).

Protestbrief
Mavodecanen sluiten zich aan bij het protest sinds ze vorige week (14 april) officieel over de nieuwe eisen zijn geïnformeerd voor aankomend schooljaar 2021-2022. “Dat is belachelijk laat”, zegt Marcia Lopez, mavodecaan op Juliana School die namens de decanen een protestbrief naar de inspectie en minister stuurt.

“Voor mijn eindexamenleerlingen maar ook voor de leerlingen in de derde die al een profiel (vakkenpakket) moesten kiezen. Want nu horen we ook pas dat de school volgend jaar met minder profielen gaat werken. Dus onze leerlingen vallen buiten de boot want het sluit niet meer aan.”

Eliteschool
Het weren van mavoleerlingen om een eliteschool te worden, is een beschuldiging die Colegio Arubano al jaren hoort. Maar rector Tim Croes ontkent dat dit het geval is, ‘wel moeten we eisen stellen want de school is al te groot en heeft eigenlijk geen plaats voor leerlingen van buiten’. Croes meldt op 26 februari nog dat de toelatingseisen vorig jaar niet zijn verhoogd. Maar trekt dat dezelfde dag weer in: voor wiskunde B is vorig jaar in coronatijd inderdaad de eis met een punt verhoogd en dat blijft ook voor aankomend schooljaar.

De onderwijsinspectie blijkt van deze verhoging vorig jaar niet op de hoogte noch van nieuwe eisen voor aankomend schooljaar. Terwijl deze ruim van te voren bekend gemaakt moeten worden zodat de mavoleerlingen zich tijdig op kunnen voorbereiden. Als Caribisch Netwerk dit voorlegt, zegt inspecteur-generaal John Hessen: “Tegen ons heeft Colegio gezegd dat er niets is veranderd, ook niet vorig jaar.”

Op vragen of de school deze eisen eenzijdig mag veranderen zegt Hessen: “Als er beslissingen zijn genomen die tegen de regelgeving zijn, dan informeren we de minister en het schoolbestuur schriftelijk.” De inspectie heeft echter ‘nog geen enkele informatie’ gekregen, zegt hij. Ook niet nu over de beperking van het vakkenpakket voor de havo én het vwo. Dit laatste heeft namelijk ook gevolgen voor leerlingen van Colegio San Nicolas die alleen tot vwo-3 gaat en dus moeten doorstromen naar Colegio Arubano om hun vwo-diploma te kunnen halen.

Het is niet de eerste keer dat Colegio Arubano de toelatingseisen omhoog gooit. De afgelopen zeven jaar heeft de school dit gedaan met wisselend succes. Als er geen protest was, dan ging het door. De vorige onderwijsminister en de inspectie greep echter ook meerdere keren in waardoor de school de eisen weer moest terugdraaien.

In 2014 kwam de commissie aansluiting mavo-havo met aanbevelingen, want er zijn bijvoorbeeld wel gaten in de stof. Voor wiskunde B dus al sinds in 2003 Nederland het examen veranderde. De oplossingen voor een betere doorstroming liggen er dus al 7 jaar. Voor wiskunde is dat vrij simpel, legt mavodecaan Lopez uit: mavoleerlingen hoeven na het examen alleen een inhaalprogramma van een week te volgen.  Maar de overheid en de betrokken scholen (mavo en havo) hebben de meeste aanbevelingen laten liggen.

Ingrijpen minister en inspectie
De vorige onderwijsminister was het gedrag van Colegio op een gegeven moment zat en veranderde de wet (2015) om te voorkomen dat de school op eigen houtje de normen die ze discriminerend, onredelijk en ongefundeerd vond, bleef aanpassen. Dat moest voortaan in een gezamenlijke commissie. Maar volgens de inspectie is die commissie nooit ingesteld. In de wet staat: wie een mavodiploma heeft, kán doorstromen naar de havo. Maar dat het ‘bevoegd gezag’, dat is het schoolbestuur van Colegio Arubano, wel eisen mag stellen. Alleen ze moet hiervoor in overleg met de inspectie en directie van onderwijs (commissie) en de minister moet de normen vaststellen.

“Als er een nieuwe minister is of inspectie, dan proberen ze (Colegio Aruba, red.) het dus gewoon weer. Dat hebben ze zelf in een vergadering gezegd. En als er nieuwe decanen zijn op de mavo die het niet weten en tegen protesteren, dan gaan de eisen dus weer omhoog ten koste van de leerlingen”, aldus mavodecaan Lopez.

Het bestuur van Colegio Arubano is Stichting Voorgezet Onderwijs Aruba (SVOA). Die laat weten dat ze met de toelating voor de aankomende jaren nog bezig zijn en hierover op ‘zeer korte termijn een beslissing neemt en aan de belanghebbenden zullen communiceren’. Hoe het kan dat mavodecanen vorige week al zijn geïnformeerd over de nieuwe toelatingseisen als die nog niet zijn besloten, daarop heeft het bestuur geen antwoord.

Alternatieven
De huidige onderwijsminister Rudy Lampe heeft op 15 april aangekondigd dat er veel meer alternatieven komen voor leerlingen om door te studeren. Zo is het aanbod van havo uitgebreid. De vraag is echter of de eindexamenleerlingen van de mavo nu hiermee zijn geholpen. En ook de derdeklassers die al het vakkenpakket moesten kiezen. Want van een nieuwe havoschool (Mon Plaisir) is de inschrijving al gesloten. En op de andere school (De Schakel) kan je alleen terecht met een bepaald vakkenpakket en door duizenden guldens (3-4000) meer aan lesgeld te betalen.

De enige andere optie is Colegio San Nicolas. Maar vinden de protesterende mavoleerlingen daarbij is de afstand een groot struikelblok. Jean Paul Salcedo die in 2017 noodgedwongen daarheen moest, beaamt dat de afstand een drempel is om door te studeren.

“Ik kwam pas erachter dat ik een 8 voor wiskunde B moest hebben, toen ik mij al bij Colegio Arubano had aangemeld. De school heeft trouwens nooit gereageerd op mijn aanmelding. Kijk, ik woonde in Noord en dat betekende elke dag vijf uur opstaan om met de bus naar San Nicolas te gaan. Gelukkig kon ik in de bus leren, niet iedereen kan dat in al het lawaai, en haalde mijn havo. Nu studeer ik voor wiskundedocent.”