Foto: Pixabay

WILLEMSTAD – Verpleeghuis Hugenholtz, Centrum voor Dementie, heeft een zorgcontract via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat sinds 2012 niet meer is aangepast. Terwijl volgens directeur Jet Thoonen de intensiviteit van de zorg die nodig is, juist is verhoogd.

Het verpleeghuis moet draaien met hetzelfde bedrag dat het al vanaf 10 jaar geleden ontvangt. Met behulp van onder andere de zogeheten ‘Samenwerkende Fondsen’, giften uit Nederland, en de hulp van particuliere sponsoren, lukt het om het personeel trainingen te bieden. “Maar alles komt uit Nederland”, zegt Thoonen.

Hugenholtz is het enige verpleeghuis op Curaçao waar alleen maar mensen met dementie wonen. Er zijn nog drie andere verpleeghuizen die afdeling hebben met mensen met dementie.

Familie moet vaak zelf betalen
Hugenholtz biedt naast opname ook dagopvangmogelijkheid van zeven dagen per week. “En we bieden logeeropvang ter ontlasting van de vaak overbelastte mantelzorg”, zegt Thoonen. “Helaas worden de laatste twee niet vergoed vanuit de SVB. Mensen moeten dit particulier betalen. Dat kan een drempel zijn, terwijl de noodzaak hoog is. Hugenholtz probeert dan toch, samen met familie, naar een oplossing te kijken.”

Brandbrief
Op 31 januari heeft Hugenholtz een brief met het verzoek om hulp aan de overheid gestuurd. Thoonen: “inmiddels is er een gesprek geweest met de beleidsafdeling van ministerie van Gezondheid. Er is gesproken over schaalvergroting en specialiseren van de totale ouderenzorg. Maar er zijn nog geen concrete resultaten.”

‘Veel verborgen dementie’
Er is een wachtlijst, maar die is niet erg lang. Op Curaçao zijn geen concrete cijfers bekend over het aantal mensen met dementie. “We nemen de mondiale cijfers en leggen deze op Curaçao”, legt Thoonen uit. “En komen dan tot een aantal van tussen de 2000 en 3000. Een groot aantal is niet bekend, verborgen. Het wordt vaak pas laat onderkend bij familie. Met het gevolg dat familie zwaar overbelast raakt, dat de persoon met dementie niet de hulp krijgt die nodig is. En als dan toch aanmelding volgt is opname zeer urgent geworden.” SVB moet goedkeuring geven om een patiënt op te nemen.

Vanwege het gebrek aan fondsen om goede salarissen te kunnen betalen, trekt veel geschoold personeel weg. Momenteel staan vier vacatures nog open op de zorgafdeling, op de totale noodzakelijke bezetting van 30 man zorgpersoneel. Daarnaast heeft Hugenholtz twee maatschappelijk werkers, waarvan een als casemanager opereert. De laatste begeleidt families in thuissituaties.

Het Sint Elisabeth Hospital Foundation zou een oplossing kunnen bieden. Deze stichting heeft het pand van het oude ziekenhuis in beheer, waarvoor een nieuwe bestemming moet worden gevonden. “Het geeft Hugenholtz samen met verpleeghuis Betesda de mogelijkheid om te werken aan nieuwe vorm van wonen, zorg en welzijn voor ouderen op Curaçao. Het is een kleine mogelijkheid, maar het geeft hoop”, zegt Thoonen.

Reactie minister
“We zijn op de hoogte van de problemen van Hugenholtz en ook van andere instanties in de zorgsector”, is de reactie van de minister van Volksgezondheid, Dorothy Pietersz-Janga aan Caribisch Netwerk. Volgens minister Janga onderzoekt de overheid hoe de zorginstellingen in elkaar zitten, om ze vervolgens te herstructureren.

Verpleeghuis Hugenholtz heeft zelf niets van het aangegeven plan tot herstructurering, zegt Thoonen.