Foto: Niet alle ouderen komen naar ouderenactiviteiten. Foto: Marit Severijnse

KRALENDIJK – “Ouderen die niet in beeld zijn, zijn ouderen die niet naar de dagopvang gaan en die wij niet tegenkomen tijdens activiteiten zoals zwemmen”, zegt Orlando Meijer, voorzitter van Fundashon Konsulta Pa Nos Grandinan Boneiru (FKG). De stichting wil deze onzichtbare groep ouderen opsporen.

De Nationale Ombudsman wil aan dit onderzoek meewerken. Belangrijke reden is om armoede en eenzaamheid onder ouderen aan te pakken wat volgens een eerder rapport van de Ombudsman alarmerend is op Bonaire.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Marit Severijnse

Ouderenbeleid in stukjes
Bonaire werkt op dit moment aan een ouderenbeleid. “Hierdoor wordt het duidelijk voor alle partijen welke voorzieningen er al zijn en welke nog missen, waardoor er oplossingen kunnen komen op de korte termijn”, vertelt Genara Timp-Silberie, hoofd van de Zorg en Welzijn Groep.

“Er waren al allemaal stukjes ouderenbeleid, zoals een stukje over de AOW, maar echt het grote plaatje op het gebied van het welzijn van de ouderen, daar gaan we meer aandacht aan besteden”, legt Meijer uit.

“We hebben overal in de wijken overleg gehad met ouderen. Daar kwam een verslag uit, die gaat over; wat moeten we nu direct doen?”

Kans krijgen om verder te ontwikkelen
Wat vooral in het ouderenbeleid moet komen, is volgens Meijer dat ouderen de kans krijgen om zich te kunnen blijven ontwikkelen. “Of ze geld hebben of niet, ze moeten kunnen deelnemen in de steeds veranderende gemeenschap.” Hij heeft het over ouderen die een hoop ervaring hebben op gebied van muziek of financieel; zij kunnen nog van dienst zijn voor bedrijven of organisaties.

Maar zegt Meijer daarvoor is een infrastructuur nodig en dat ouderen elkaar makkelijker kunnen ontmoeten. Bij een laagdrempelig buurtcentrum bijvoorbeeld waar ouderen iets kunnen drinken, tv kijken. “Dat is iets anders dan bij een dagopvang.”

Ouderen betrekken bij digitalisering
Ook is het volgens Meijer belangrijk dat ouderen betrokken worden bij digitalisering. Dat was ook één van de sociale thema’s tijdens de internationale dag van de ouderen deze maand. “Hoe kan je van betekenis zijn voor ouderen als ze bijvoorbeeld een aanvraag willen doen?”

Maar bijvoorbeeld ook kennis over bankzaken. “Er zijn nog steeds ouderen die iemand in de omgeving vragen om voor hen geld op te nemen.”

Er zijn wel ouderen die kunnen werken met computers, zegt hij,  maar er thuis geen hebben. “Dan zou een plek waar ze laptops hebben, handig zijn.”

Ouderenzorg, 1 jaar na Nederlandse investeringen

Een jaar geleden kondigde Nederland aan flink te zullen investeren in de ouderenzorg op Bonaire; onder andere na een alarmerend rapport van de Ombudsman. Hoe is de situatie nu? Lees het hier.