Foto: Marit Severijnse

KRALENDIJK – Een jaar geleden kondigde Nederland aan flink te zullen investeren in de ouderenzorg op Bonaire; onder andere na een alarmerend rapport van de Ombudsman. Hoe is de situatie nu?

De wachtlijsten dagopvanglocaties en thuiszorg zijn weggewerkt, maar de vraag naar meer plekken bij het pleeghuis wordt steeds groter. “Natuurlijk zijn we niet waar we willen zijn qua voorzieningen, maar er zijn wel concrete stappen gezet”, zegt Genara Timp-Silberie, hoofd van de Zorg en Welzijn Groep.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Marit Severijnse

De ZW-groep heeft vanaf 1 januari 2021 de opdracht gekregen van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de ouderzorg op het eiland te coördineren en werkt samen met Fundashon Cocari en Fundashon Kuido i Bienestar di Grandinan voor wat betreft de dagopvang voor ouderen.

Respijtzorg
Met behulp van de investering is er onder meer een pilot gestart voor respijtzorg. “De behoefte om de mantelzorgers te kunnen ontlasten, was groot. We hebben nu acht bedden en er zijn voornemens om deze uit breiden naar twaalf,” vertelt Timp-Silberie.

Ook is er vanaf 1 januari een BCO-Loket (BCO=Beperking, Chronische ziekten en Ouderen) gekomen waar ouderen hulp kunnen krijgen bij verschillende zaken, variërend van aanvragen voor mantelzorg, woningaanpassing en maaltijdvoorziening, tot computercursussen. “Over het algemeen gebeurt er veel voor de ouderen op Bonaire.”

Geen wachtlijsten meer voor dagopvanglocaties en thuiszorg

In 2019 beschreef een hulpverlener in het rapport van de Ombudsman ‘Oog voor ouderen in Caribisch Nederland’ dat de dagopvanglocaties helemaal vol zaten. Gemiddeld zou het 1,5 jaar duren voor er een plekje vrij kwam. Volgens Timp-Silberie is er nu geen sprake meer van wachtlijsten. “Mede omdat er 2 nieuwe dagopvang locaties zijn bijgekomen. We hebben nu 200 plekken voor dagopvang en verzorgen doordeweeks 250 maaltijden voor ouderen op het eiland.”

Iets anders wat naar voren kwam in dat rapport, was dat de thuiszorg te weinig capaciteit had voor de vraag. Ook dat is volgens Timp-Silberie niet meer aan de orde. “Wij hebben momenteel geen wachtlijst.”

Behoefte aan gekwalificeerd personeel
Verder gaf zorgpersoneel in het rapport aan dat het vinden van geschikt personeel voor de ouderenzorg en thuiszorg moeilijk was. Volgens Timp-Silberie is er in de tussentijd veel nieuw personeel aangenomen. Toch blijft er behoefte aan een meer gespecialiseerde opleiding voor ouderenzorg en dementie.

Veel vraag naar verzorgingshuis
Verder wordt gekeken naar de mogelijkheid om met meer voorzieningen voor ouderen te komen. Zo wordt gewerkt aan het realiseren van aanleunwoningen. “Waar ze zelfstandig kunnen blijven wonen en toch 24 uur aan de bel kunnen trekken om de nodige hulp te ontvangen”, aldus Timp-Silberie.

Toch is er ook veel vraag naar een verzorgingshuis. “Alle ouderen die het thuis niet meer redden, komen op de wachtlijst voor Kas di Kuido (verpleeghuis), terwijl hun zorgbehoefte misschien niet zo zwaar is.”
Daarnaast zit het verpleeghuis ook vol, waardoor veel ouderen op de wachtlijst staan.

“Mensen hebben geen middelen om 24-uurs zorg te betalen, of hulpmiddelen zijn niet meer genoeg. We weten van 23 ouderen dat ze een verzorgingshuis nodig hebben.”

Ook wordt nagedacht over een dagopvang voor mensen met dementie en een extra respijtzorg locatie.