Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – Ouderen op Bonaire moeten volgens staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dat heeft de staatssecretaris gezegd tijdens zijn kennismakingsbezoek aan het eiland.

Er wordt geld beschikbaar gesteld voor een project voor het aanpassen van woningen voor ouderen. Blokhuis vindt het noodzakelijk dat de zorg voor bejaarden, gehandicapten en jonge vrouwen op Bonaire uitgebreid wordt.

“We waren in Rincon. Daar wonen veel oudere mensen en is er een toenemende behoefte aan dagopvang. Eenzaamheid is ook op Bonaire een oprukkend fenomeen dat we moeten bestrijden. Ouderen en gehandicapten moeten blijven meedoen. Dat is mijn motto ook in Nederland: iedereen moet kunnen meedoen.”

‘Eenzaamheid is ook op Bonaire een oprukkend fenomeen’ – Blokhuis

Preventie moet meer aandacht krijgen in de gezondheidszorg en daarom wil Blokhuis ook op Bonaire een gezonde levensstijl wil stimuleren.

Afspraken met Bonaire
Het kabinet werkt in Europees Nederland aan een Nationaal Preventieakkoord met afspraken over het terugdringen van roken, overgewicht (obesitas) en overmatig alcoholgebruik. Over die speerpunten wil de staatssecretaris ook met Bonaire afspraken maken: “Daar moet nog een slag gemaakt worden, in Europees Nederland en in Caribisch Nederland.”

Uitgangspunt is dat door een gezonde levensstijl veel problemen en zorgkosten kunnen voorkomen. “Ik heb de betrokkenen hier uitgedaagd om met concrete ideeën op een of twee van die thema’s te komen.” Blokhuis wil graag rond de zomervakantie hun plannen zien.

Staatssecretaris Blokhuis wil de opvang voor ouderen uitbreiden. Bij Villa Antonia wordt hieraan al gewerkt. Foto: Gijs van den Heuvel

Bestrijding armoede even belangrijk
Gezaghebber Edison Rijna zei dat het Bestuurscollege zeker aan een preventieakkoord wil meewerken: “Voorkomen is beter dan genezen.” Wel voegde hij eraan toe dat de bestrijding van armoede zeker zo belangrijk is bij het streven naar een gezonde levensstijl. “Dat is niet de portefeuille van Blokhuis. Maar als mensen geen groenten en fruit kunnen betalen dan blijft het bij goede bedoelingen.”

Staatssecretaris Blokhuis en gezaghebber Rijna over het belang van preventie in de zorg op Bonaire

Het preventieakkoord betekent niet dat andere grote problemen op Bonaire, waaronder huiselijk geweld en kindermishandeling, naar de achtergrond verdwijnen. Blokhuis: “Het is vaak een taboe, maar iedereen is ervan overtuigd dat we daarmee aan het werk moeten.” De professionals in de jeugdzorg hebben hiervoor al een plan van aanpak.

Middelen beschikbaar
“Daar moet snel werk van worden gemaakt en er moeten middelen beschikbaar worden gesteld om dat geloofwaardig aan te pakken. Nu moeten we de daad bij het woord voegen”, vindt Blokhuis.

‘Nederland kan een voorbeeld nemen aan Bonaire’ – Blokhuis

Blokhuis heeft in twee dagen vrijwel alle zorg- en opvanginstellingen op Bonaire bezocht en kennisgemaakt met het Bestuurscollege. “Er is hier veel eigen initiatief in de opvang vanuit de bevolking. Het komt vaak van onderaf en komt voort uit een behoefte. Dat is een type zorg dat hier best wel vanzelfsprekend is. Daar kan Nederland een voorbeeld aan nemen.”

Medische uitzendingen blijven nodig
Volgens Blokhuis functioneert de gezondheidszorg goed op Bonaire, waar 80 procent van de ziekenhuiszorg wordt aangeboden. Over enkele weken zal ook oogheelkunde erbij komen. “Maar er zullen altijd uitzendingen nodig blijven. Ook in Nederland zijn niet alle specialisme aanwezig op alle plaatsen.”