Foto: Marit Severijnse

KRALENDIJK – “Elk bijtincident is er een teveel, vooral omdat het vaak om nalatigheid van hondeneigenaren gaat”, zegt de politie. Het aantal incidenten op Bonaire waarbij mensen worden gebeten door loslopende honden en medische behandeling moeten ondergaan, neemt toe.

In 2020 kwamen er 35 bijtmeldingen binnen bij de politie. Uiteenlopend van bijtincidenten van personen, vee, waaronder geiten, schapen en kippen, en ook katten die werden doodgebeten. “Voor 2021 zitten wij nu al over de 35 incidenten”, aldus de politie. “Wij hebben in de afgelopen maand drie meldingen gehad waar we bij moesten zijn.’’

De politie heeft daarom onlangs diverse oproepen aan hondeneigenaren gedaan om hun honden op eigen terrein te houden. In juli werd er nog een vrouw op haar fiets aangevallen door vier honden. Een van de honden is vervolgens door de politie doodgeschoten.

“Normaal gesproken wordt er een dierenarts bij betrokken als een hond gevaarlijk wordt verklaard”, legt de politie uit. “Maar in geval van nood, of als er gevaar blijft heersen, zal de hond in het ergste geval direct afgeschoten worden.’’

Honden jagen op fietsers, scooters en auto’s
Het nieuws leidden tot veel reacties op sociale media. “Een groot probleem op Bonaire! Daarom vermijd ik vaak straten waar veel gevaarlijke honden loslopen’’, zegt Wagner Beaumont. Ook Willem Kalkwiek herkent dit probleem. “Ik woon zelf in een buurt waar velen een of meerdere honden hebben en de meeste doen hun poorten niet dicht. Al deze honden gooien vuilnisbakken om en jagen op fietsers, scooters en auto’s.’’

Zorgelijk
In april liet het bestuurscollege weten het aantal loslopende (straat)honden te willen terugdringen. Er werd toen een plan van aanpak gemaakt voor het opstellen van een meerjarig dierenwelzijnsbeleid. “Dat is afgerond en ligt bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB)”,’ vertelt eilandraadslid Elvis Tjin Asjoe.

Hij noemt de situatie zorgelijk. “Bonaire groeit en de spanning onder de bevolking ook, dus dit moet worden aangepakt.’’ Volgens Tjin Asjoe moet er beleid, nieuwe wetgeving en een bewustwordingscampagne komen. “Het is van belang dat het bestuurscollege de eerste stappen zet om het dierenwelzijnsbeleid vorm te geven. Dat betekent in eerste instantie capaciteit en budget ter beschikking stellen.’’

Maatregelen tegen eigenaren
Bewoners zien het liefste dat er maatregelen genomen worden tegen hondeneigenaren. “Dat het OLB en de politie bewoners verplichten hun tuinen af te sluiten”, zegt Kalkwiek. “Wanneer er meerdere waarschuwingen zijn geweest en hier niet op wordt gereageerd, dan misschien enkele boetes”, vindt Beaumont.

Al zien ze naast maatregelen ook graag educatie. “Via school, gesprekken met gedeputeerden, of instanties”, aldus Beaumont. “Het vervelende is dat om de zoveel jaar weer een honden razzia gehouden wordt, waarbij vele dieren gevangen/afgemaakt worden”, zegt Kalkwiek. “Maar eigenaren blijven hetzelfde doen, dus wordt het probleem nooit echt opgelost. Er is meer nodig dan wat honden van de straat plukken.”

Momenteel geeft de politie nog geen boetes aan eigenaren van loslopende honden die gevaarlijke situaties veroorzaken. “Dat in nog niet in de wet opgenomen”, laat de politie in een reactie weten. “Enkel de schadevergoeding naar een derde toe.”

Geen landelijk meldpunt
Bonaire heeft momenteel geen landelijk meldpunt voor bijtincidenten of gevaarlijke honden. “Er is 1 meldpunt voor Europees Nederland en dat wordt door de Rijksoverheid geregeld. Geen gemeente in Europees Nederland wordt daarmee belast”, legt Tjin Asjoe uit.

Al adviseert het plan van aanpak voor het dierenwelzijnsbeleid wel om te kijken naar de mogelijkheden hiervoor. “Het landelijke meldpunt wordt vergeleken met de capaciteit die op Bonaire beschikbaar is. Het plan adviseert om hierover in gesprek te gaan met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.’’

Men vergeet politie te bellen
Mensen kunnen momenteel met hun meldingen terecht bij wijkhandhavers of de politie. Al heeft de politie het idee dat dat laatste niet altijd gebeurt. “Ik denk dat niet iedereen weet dat de politie in deze gevallen ingelicht dient te worden. Men gaat snel medische hulp zoeken en vergeet dan de politie te bellen.’’