Foto: Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – Het was nog even spannend of de scholen op Curaçao na de zomervakantie weer open konden. Door de snelle toename van het aantal Covid-besmettingen zag de regering zich genoodzaakt om extra maatregelen te nemen. Deze week openden de scholen toch hun deuren.

Wel moeten alle leerlingen van het voortgezet onderwijs nu een mondkapje dragen, ook tijdens de les. Verder zijn alle maatregelen met betrekking tot hygiëne en veiligheid hetzelfde als vorig jaar.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Kim Hendriksen

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe schooljaar op Curaçao, is de kersverse Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK) langs een aantal scholen op het eiland geweest om de eerste schooldag bij te wonen. Dat schoolbezoek ging naar eigen zeggen goed. “Wat mij alleen zorgen baart is het onderhoud van diverse scholen en het tekort aan schoolmaterialen, waardoor docenten soms zelf materialen mee naar school moeten nemen”, aldus Van Heydoorn.

Geld uit Nederland
De slechte staat van de schoolgebouwen is al langer onderwerp van gesprek. Nederland heeft dertig miljoen euro aan Curaçao toegekend ten behoeve van het onderhoud van de onderwijshuisvesting op het eiland. Echter is van dit bedrag pas 500.000 euro overgemaakt voor de ergste noden. Volgens de minister is het wachten op het plan dat samen met Nederland wordt opgesteld hoe de rest van het geld besteed gaat worden. Alleen is hierover wat verwarring ontstaan.

Zo ligt de nadruk volgens de minister niet op het onderhoud van schoolgebouwen, maar brengt de consultant een advies uit hoe de scholen er in de toekomst uit moeten komen te zien. “Dit is heel iets anders dan wat de Nederlandse regering in oktober gecommuniceerd had, namelijk dat dit geld gebruikt zou worden voor het onderhoud van de schoolgebouwen”.

De minister is samen met Nederland bezig met een nulmeting, maar is er nog geen overeenstemming bereikt over een plan van aanpak. Heydoorn: “Vorige week waren twee missionarissen van het ministerie van onderwijs uit Nederland hier. Rond eind oktober hopen we dat het hele proces is afgerond zodat we de actiepunten voor het schooljaar 2021-2022 kunnen vaststellen”.

Wat de minister wel graag ziet is dat het fysieke onderwijs, ondanks de Covid-situatie gewoon doorgaat. “De universiteit heeft onderzoek gedaan naar het op afstand leskrijgen, en daar is uit gebleken dat om dat succesvol te maken, er nog heel veel voor gebeuren op het eiland”.

Zoveel mogelijk fysiek les
Ook Angela Richardson-Peterson directrice van het Maris Stella College in de wijk Montaña zou graag zien dat er zo veel mogelijk fysiek les wordt gegeven. “We zitten op een school waarbij niet iedereen de mogelijkheid heeft voor een laptop en internet thuis. Het heeft hierom de voorkeur om de lessen op school te houden.”