Foto: De kinderombudsman in de klas op Saba

KRALENDIJK – “Het voelt een beetje dubbel; aan de ene kant zeggen de kinderen gelukkig te zijn, maar aan de andere kant zijn de antwoorden die ze in het onderzoek geven op open vragen soms best verontrustend.’’ Dat zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer.

Onlangs kwam het rapport ‘Als je het ons vraagt. Kinderen op de BES-eilanden’ uit, waarin basisschoolkinderen wordt gevraagd wat er speelt in hun leven en wat zij belangrijk vinden voor de toekomst.

‘Zien en ervaren’
“Als een kind zegt dat mishandeling moet stoppen, dan denk ik dat een kind dat heeft gezien. Of als een kind zegt dat kleding in de winkel goedkoper moet zijn, dan denk ik dat een kind dat heeft ervaren. Anders weet je als 9-jarige niet dat dat nodig is.’’

Armoede en kindermishandeling kwamen in onderzoeken al vaker naar voren als onderwerpen waar kinderen op de eilanden zich zorgen over maken. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba tekende daarom vorig jaar een bestuursakkoord om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland te versterken.

Volgens Zorg en Jeugd Caribisch Nederland worden er al goede stappen gezet. Zo zijn er gespecialiseerde ‘aandacht functionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling’ aangesteld en wordt de samenwerking tussen zorg-, politie- en justitiepartners verder versterkt. Ook is er op Bonaire een grote preventiecampagne in voorbereiding en komt er een meldpunt voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling, dat tot nu alleen werd gebruikt door professionals. In oktober zal zo’n meldpunt ook tot stand komen op Saba en Sint-Eustatius.

Kindertelefoon
Hoewel dit meldpunt er is, en wordt uitgebreid, is anoniem melden er niet mogelijk. Daarom moet er volgens de Kinderombudsman op korte termijn een kindertelefoon komen. “Dat kan opluchting brengen. Ook worden de problemen op die manier zichtbaarder.’’

Zorg en Jeugd Caribisch Nederland laat in een reactie weten dat hier momenteel met de openbare lichamen aan wordt gewerkt. “Op Sint-Eustatius zal dit jaar waarschijnlijk de eerste kindertelefoon van start gaan.’’

Naast een kindertelefoon is het volgens de Kinderombudsman belangrijk dat er op de korte termijn een netwerk van vertrouwenspersonen komt voor kinderen. “Wat speelt bij zowel armoede als mishandeling, is de schaamte om erover te praten. Je moet het bespreekbaar maken. School kan daar een rol in spelen.’’

De Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman komen in oktober naar Bonaire. “Daar gaan we in gesprek met de bestuurders en de scholen. We komen dan ook voor het onderzoek naar alleenstaande ouders en daar nemen we natuurlijk deze resultaten in mee’’, aldus Kalverboer.

Wetvoorstel geweldloos opvoeden
De norm geen geweld te gebruiken in de opvoeding staat in Europees Nederland al sinds 2007 in het Burgerlijk Wetboek. Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker heeft dit jaar een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om te zorgen dat dit ook zal gaan gelden op de BES-eilanden. “Dat is positief’’, zegt de Kinderombudsman. “Maar dit moet gepaard gaan met beleid om de bevolking bewust te maken van het verbod en hen voor te lichten over bijvoorbeeld alternatieven voor het gebruik van geweld in de opvoeding.’’