Foto: John Samson

DEN HAAG – Nederland leeft de kinderrechten in de drie Nederlandse Caribische gemeenten slecht na, waarschuwt de Kinderombudsvrouw. De kwaliteit van het onderwijs is daar ‘te laag’ en armoede zorgt voor verschillende problemen.

Deze conclusie trekt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op basis van een onderzoek onder ruim 450 kinderen op de eilanden. Woensdag is een uitgebreid rapport hierover verschenen.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer over het rapport

 

De meeste kinderen zeggen zich gelukkig te voelen, maar ze geven ook een aantal zorgelijke dingen aan. Door armoede krijgen veel kinderen thuis geen aandacht. Ze worden geslagen en ze kunnen soms niet naar school omdat ze geen vervoer hebben.

Jongeren vervelen zich kapot
Jongeren op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zeggen over het algemeen dat er te weinig te doen is op de eilanden. De kwaliteit van het onderwijs vinden zij te laag en ze zeggen dat er te weinig mogelijkheden zijn om door te leren.  Een zorgelijke situatie, stelt de Kinderombudsvrouw. “Ze maken te weinig gebruik van hun eigen capaciteiten. Er gaan veel talenten verloren op deze manier.”

In Europees Nederland zeggen veel jongeren dat zij juist stress ervaren, doordat zij het te druk hebben door school en te weinig tijd hebben voor ontspanning.

Meten met twee maten
De kinderen in Caribisch Nederland hebben op papier dezelfde rechten als de kinderen in Europees Nederland. “Maar in de praktijk zien we dat de lat voor de kinderen in Caribisch Nederland lager ligt. We meten met twee maten. Dat kan niet en dat mag niet”, stelt Kalverboer.

Positief
Toch staan kinderen op de drie eilanden positief in het leven. Ze zijn blij met hun familie. Op Bonaire geven ze hun leven gemiddeld een 8,4, op Saba een 7,9 en op Sint Eustatius een 7,6. Relatief gezien zeggen kinderen op de eilanden gelukkiger te zijn dan die in Nederland (7,4).

Opvallende conclusies uit het rapport
van de Kinderombudsvrouw:

  • Armoede: jongeren geven aan dat armoede voor veel problemen thuis zorgt. Ze denken dat ouders hun geldproblemen op hen afreageren, door ze bijvoorbeeld te slaan.
  • Seksueel misbruik: op Sint-Eustatius wordt opvallend vaak gesproken over ‘seksueel overschrijdend gedrag’ van volwassenen naar met name meisjes en ook tussen jongeren onderling. Op Bonaire zijn er zorgen over prostitutie onder meisjes.
  • Harde opvoeding: ouders en andere familieleden geven een ‘harde opvoeding’ die jongeren niet prettig vinden. Er wordt veel gescholden en te vaak geslagen.
  • Te weinig respect: ouders en docenten hebben volgens kinderen te weinig respect voor ze en luisteren niet goed naar kinderen, omdat zij ‘ouderwetse ideeën over opvoeding hebben’.
  • ‘Ouders werken te veel’, omdat ze anders te weinig inkomsten hebben. Op alle eilanden zeggen kinderen dat ouders daarom te weinig aandacht voor ze hebben.
  • Pesterijen: op alle eilanden zeggen kinderen dat docenten op scholen nauwelijks optreden tegen pestgedrag van andere leerlingen. “De juf weet het maar doet er niets tegen.”
  • Vervoer: Op Bonaire en Sint-Eustatius ontbreekt openbaar vervoer, waardoor naar school gaan een probleem kan zijn. Op Bonaire blijven leerlingen soms zelfs thuis.


Kinderen aan het woord

Het is voor het eerst dat zoveel kinderen uit Caribisch Nederland aan het woord komen over hun leven en wat zij belangrijk vinden. Eerder concludeerde ook Unicef in een rapport uit 2013 dat kinderrechten op de drie eilanden in het geding zijn.