Foto: Marit Severijnse

KRALENDIJK – Het meerjarige plan om het slechte wegennet op Bonaire aan te pakken is vorig jaar gestart. Toch merken de mensen daar weinig van. “Door de regenperiode en het gebrek aan afwatering, is de staat van het wegdek slechter dan ooit”, stelt Henri Verhoef.

Verhoef organiseerde in 2017 de bloemenprotestactie, waarbij er bloemen werden geplant in de gaten in het wegennet.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Marit Severijnse

Na deze actie sloeg Verhoef de handen ineen met consumentenbond Unkobon. “We hebben contact met gedeputeerde James Kroon die verantwoordelijk is voor de wegen, maar hij is ook niet tevreden over de voortgang.”

Plannen hebben om allerlei redenen vertraging opgelopen. “Er is niet voldoende geld, de directeur van afdeling Ruimte en Ontwikkeling is weg en de coronacrisis werkt natuurlijk ook niet mee”, aldus Verhoef.

Meerjarenplan
Erwin Hesselink hield zich als verkeersdeskundige op Bonaire bezig met diverse verkeersveiligheidsproblemen in woonwijken en bij schoolomgevingen. Op de vraag waarom het uitvoeren van een meerjarenplan voor de wegen zoveel tijd inneemt, antwoordt hij; “Nieuwe wegen en handhaving van maatregelen vergen geld, tijd, mensen om ze voor te bereiden en goede informatie. Dat is maar beperkt aanwezig.”

Daarbij zijn er heel veel zaken waar rekening mee gehouden moet worden bij het terugdringen van verkeersonveiligheid. “Namelijk locaties (bijv. kruispunten), doelgroepen (leeftijd, welk vervoer), oorzaken (bijv. snelheid of alcoholgebruik) en omstandigheden (bijv. de zonstand en spitsuren). Op elk van die onderwerpen zijn maatregelen nodig”, aldus Hesselink.

‘Nederland moet ingrijpen’
Volgens Harry Somers, adviseur bij Unkobon, is het niet realistisch dat Bonaire het allemaal alleen kan. “De gemeente Urk of Terschelling zou ook niet zijn complete wegennet kunnen renoveren.’’

Momenteel geeft Nederland jaarlijks een bedrag voor de wegen, maar Unkobon ziet liever dat Nederland de renovatie van het wegennet op zich neemt. Bonaire moet zich dan richten op het onderhoud. “Er zijn andere zaken die Nederland ook onder zich houdt, zoals het verstrekken van de bijstandsuitkeringen; waarom zou dat voor de wegen niet kunnen?’’

‘De bospaden in Nederland zijn beter dan de wegen op Bonaire’
– Eric Booi, consumentenbond

Unkobon wil de visie in Nederland onder brede aandacht brengen bij de commissie Koninkrijksrelaties, de Tweede Kamer en de staatssecretaris. “De partijen in Den Haag hebben gezegd zich sterk te willen maken voor de leefomstandigheden van Bonairianen. Een veilig wegennet hoort daar ook bij”, aldus voorzitter Eric Booi. “Het is toch te gek voor woorden dat de bospaden in Nederland beter zijn dan de hoofdwegen op Bonaire?’’

Somers sluit zich hierbij aan. “Nederland heeft een verantwoordelijkheid. Er gebeuren ongelukken op deze wegen. Mensen eindigen in het ziekenhuis.’’

Daarbij is de berekende 250 miljoen dollar voor tien jaar wegenrenovatie op Bonaire maar een fractie van wat er in Nederland per jaar wordt uitgegeven, stelt Somers. “Namelijk 2,5 miljard euro.’’

Unkobon hoopt dat de eilandsraad en het bestuurscollege de visie steunen en dit zelf actief gaan aandragen. “We gaan proberen hen te overtuigen, want we moeten toegeven, en dat is geen schande, dat wij het zelf niet kunnen,’’ aldus Booi.

Afdeling Ruimte & Ontwikkeling van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft inhoudelijk niet op vragen gereageerd.