Foto: Pixabay

DEN HAAG – Het kabinet is na kritiek toch op het besluit teruggekomen: zorgpersoneel in de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius krijgen toch een bonus voor de strijd tegen het coronavirus.

In september besloot het Nederlandse kabinet dat alleen het Europese deel een zorgbonus krijgt. Er kwamen boze brieven vanuit het zorgpersoneel, de vakbond en het bestuur op Bonaire. GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok drong bij het kabinet aan om dat besluit terug te draaien.

Woensdag maakte minister Hugo de Jonge alvast bekend dat ook de drie eilanden een zorgbonus van 1.000 dollar netto krijgen. Maar waarom alsnog? Pas gisteravond is het ministerie met een verklaring gekomen.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid Welzijn en Sport) wijst erop dat de besmettingen op de drie eilanden ‘relatief beperkt zijn gebleven’. “Half september vonden daarentegen uitbraken plaats op Bonaire en Sint-Eustatius.”

Dat was opvallend genoeg ook het moment waarop het kabinet besloot om de zorgprofessionals op de eilanden geen bonus te geven. Zorgmedewerkers hebben daar geen begrip voor, omdat zij al voor die tijd bezig waren met de voorbereiden en wijzen erop dat ook zij vanuit de zorg zelf risico’s op besmetting oplopen.

‘Discriminatie’, luidde de eerdere reactie van de Bonairiaanse vakbond AFWB.

‘Super blij met besluit kabinet’
GroenLinks-Kamerlid Ozutok is ‘super blij’ met de antwoorden en het besluit van Blokhuis. “Ik had zoiets van: hoe haal je het in je hoofd om de eilanden uit te zonderen? Maar hij heeft eraan gewerkt. Die druk die we met z’n allen hebben gevoerd heeft tot dit succes geleid. Ik ervaar dit echt als onrechtvaardig.”

Meer zorgmedewerkers komen in aanmerking
De bonus geldt – net zoals in Europees Nederland – niet voor álle zorgprofessionals. Hoe dat precies wordt geregeld ‘wordt nog uitgewerkt’, schrijft Blokhuis. Toch komen voor de eilanden waarschijnlijk meer zorgfuncties in aanmerking. Zorgaanbieders zoals het ziekenhuis Mariadal moeten zelf aangeven wie en welke functies de bonus krijgen.

“Omdat deze zorgaanbieders het best zicht heeft op de geleverde inspanningen van de zorgprofessionals en daarmee de aangewezen instantie is om te beoordelen of er sprake is geweest van een uitzonderlijke prestatie en of voldaan wordt aan de overige vereisten.”

Ook medewerkers die in de komende weken (tot eind december) nog worden ingezet kunnen een bonus ontvangen. “De ingrijpende gevolgen van de pandemie duren voort, wat de nodige flexibiliteit vraagt van personeel in de sectoren zorg en welzijn”, zegt een woordvoerder.

Druk vanuit verschillende kanten opgevoerd
Vanuit verschillende kanten is in de afgelopen weken druk gevoerd. Gedeputeerde Nina den Heyer claimt ook succes voor haar ‘nauw contact’ met de ministers en ambtenaren. Ook binnen de eigen coalitie was er druk vanuit de VVD. “Gelijke monniken, gelijke kappen”, aldus Kamerlid André Bosman.