Foto: Sharina Henriquez

ORANJESTAD – “Ik merkte aan bepaalde collega’s die nu nog in de ministerraad zitten dat zij de corruptie willen verbergen.” “Ik ontsloeg de spookambtenaren maar een aantal is weer aangenomen door bepaalde andere ministers.”

De onlangs ontslagen Arubaanse minister Marisol Lopez-Tromp (51) is er niet gerust op, zo blijkt in een uitgebreid interview met haar, of de regering inderdaad alle corruptie gaat aanpakken. Ze zegt nog steeds niet in details te kunnen treden over welke en hoeveel bedrijven/ondernemers bij de corruptie zijn betrokken. Ook niet wie de spookambtenaren zijn. En ze wil zelfs niet bevestigen of ze in contact is met het Openbaar Ministerie. “De onderzoeken lopen nog, anders ga ik ze bederven.”

Maar wat ze wél heel duidelijk maakt: haar voorganger Otmar Oduber heeft een enorme invloed op de regering, geholpen door in ieder geval Andin Bikker, de minister van justitie.

Wat Lopez-Tromp wel kwijt wil:
Onder de werknemers die op de loonlijst van haar ministerie stonden maar volgens haar nooit kwamen opdagen dan wel werk deden, zijn ook mensen uit de perswereld. Op papier moesten deze spookambtenaren PR-werkzaamheden doen. Lopez-Tromp heeft aangifte gedaan van oplichting. De spookambtenaren waren benoemd door haar voorganger Otmar Oduber.

Marisol Lopez-Tromp over spookambtenaren

Download de audio hier
.

Bij de contracten voor afvalbedrijf Serlimar die Lopez-Tromp weigerde te verlengen, zat ook een contract met een sponsor van Oduber. Ook hier weer zegt Lopez-Tromp werd druk uitgeoefend door Oduber en Bikker die het haar kwalijk namen dat ze die contracten opzegde.

Ook bij het machtige departement DIP verantwoordelijk voor gronduitgifte, merkte ze dat ambtenaren die eerder daar door Oduber waren neergezet, bezig waren met het uitvoeren van ‘zijn belangen’.

Marisol Lopez-Tromp over Serlimar en belangen

Download de audio hier
.

Toen Lopez-Tromp het beleid voor natuurbehoud wijzigde in het nadeel van crossvoertuigen, werd ze ook onder druk gezet door Oduber. Een sponsor van Oduber is één van de grootste bedrijven op het eiland die deze crossvoertuigen verhuurt.

Haar voorganger Oduber nam eind vorig jaar ontslag vanwege zijn gezondheid. Maar hij bleef zich actief mengen in haar beleid en ook van andere ministers. Zo werd hij commissaris in het overheidsbedrijf RDA en vervolgens ook benoemd in de commissie die gaat over speciale bouwvergunningen in coronatijd. “Het was alsof hij nooit was vertrokken”, aldus Lopez-Tromp.

Marisol Lopez-Tromp over de invloed

Download de audio hier
.

Maar het was pas in juni, zegt Lopez-Tromp toen justitie een inval bij Oduber deed vanwege de corruptiezaak Flamingo, dat ze de druk van Oduber en Bikker op haar begon te begrijpen. “Toen ik al die aantijgingen zag tegen Oduber, van witwassen, tot in criminele organisatie zitten en eigen profijt trekken van de functie, toen dacht ik: nu begrijp ik het, al die botsingen.”

Marisol Lopez-Tromp over het vertrek van Otmar Oduber

Download de audio hier
.

Rol van regeringspartij MEP
Nadat in de eerste maanden als minister het Lopez-Tromp duidelijk werd dat haar eigen partij POR haar niet meer wilde, was het daarna vooral regeringspartij MEP die zich in het conflict ging mengen. Het was ook MEP en niet de eigen fractie, die uiteindelijk een motie van wantrouwen tegen Lopez-Tromp indiende. Vervolgens is de portefeuille overgenomen door premier Evelyn Wever-Croes en niet meer teruggeven aan een POR-politicus.

“Ze wilden heel graag de portefeuille hebben. Het is in hun optiek een hele belangrijke portefeuille in campagnetijd om dingen zichtbaar te maken. Werkzaamheden die je kan doen, asfalteren van wegen, gebouwen, terreinuitgifte.”

Marisol Lopez-Tromp over de rol van MEP

Download de audio hier
.

Lopez-Tromp vindt het jammer dat het parlement heeft nagelaten om bij de vierde, uiteindelijk succesvolle poging om haar te ontslaan, te horen wat haar kant van het verhaal is. “Toen na de mislukte motie die niet legaal was, de ministerraad mij wilde ontslaan vanwege weer een nieuwe reden, de verstoorde werkrelatie, zijn wel de gevoelens van de Staten gepeild, maar niet van mij.”

De kritiek van de coalitiepartijen zoals RED dat Lopez-Tromp eerder aan het parlement niet overtuigend heeft laten zien dat er zoveel corruptie gaande is, wuift ze weg. “Ik vind het wel vreemd dat de coalitiepartijen doen alsof ze blind zijn. Ze weten dat er een inval is geweest en de aantijgingen zijn heel zwaar. En ze weten dat de onderzoeken lopen. Dan kan je niet eisen dat je nu al de resultaten kan zien.”