Foto: Marisol Lopez-Tromp, op de achtergrond het regeringsgebouw waar ze tot voor kort werkte

ORANJESTAD – “Mensen van buiten proberen de corruptieonderzoeken te beïnvloeden en te stoppen. Zoals mijn voorganger en ook mensen in en om partij POR. Daartegen vocht ik maar ben ik vervolgens als moeilijk mee te werken bestempeld. Dat is de werkelijke reden van mijn ontslag door de ministerraad.”

Dat zegt Marisol Lopez-Tromp nadat ze afgelopen donderdag is ontslagen als minister van ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu. Vanwege een ‘onwerkbare situatie’ aldus de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes (MEP). “Ze zorgde voor instabiliteit in het kabinet, en zaaide twijfel bij het publiek over ons beleid. Dat kunnen we er nu in een crisis niet bij hebben.”

Opvallend is dat de premier die voortdurend zegt het heel druk te hebben met het leiden van het land in de coronacrisis, de portefeuille van Lopez-Tromp overneemt. In plaats dat het ministerschap opnieuw door POR wordt ingevuld. Deze partij heeft twee zetels in het parlement en vormt samen met MEP en RED de regeringscoalitie.

‘We hebben haar geholpen te vertrekken’ – premier Evelyn Wever-Croes

“We zullen dit in het coalitieberaad bespreken”, aldus Wever-Croes op vragen wanneer ze de portefeuille weer overdraagt en of ze nog vertrouwen heeft dat POR een betrouwbare kandidaat kan leveren. Lopez-Tromp volgde namelijk Otmar Oduber op die officieel vanwege gezondheidsredenen opstapte, maar al snel betrokken bleek bij de grote corruptiezaak Flamingo. Het gaat om gesjoemel met overheidsterreinen.

“Ongewoon” , noemt Lopez-Tromp, “dat het ministerschap nu naar MEP gaat blijkbaar. Het is niet normaal dat POR-partijleider Andin Bikker dit zonder uitleg rustig laat gaan. Ik had al meerdere keren zo’n gevoel gehad dat dit zou gebeuren.” Bikker die justitie-minister is, heeft tot op heden niet gereageerd. Lopez-Tromp is overigens al in juni geroyeerd van de partij die toen het vertrouwen in haar opzegde.

Het is daarom ook dat premier Wever-Croes nu zegt in haar verklaring over het ontslag van Lopez-Tromp: “We hebben haar geholpen om te vertrekken. Want het leek alsof we de afgelopen tijd met vier partijen reageerden: MEP, POR, RED en Marisol Lopez-Tromp. Nergens in de politiek, ook niet op de andere eilanden, in Nederland, blijft een minister aan als de eigen fractie het vertrouwen in opzegt. Dan stap je normaal zelf op.”

Parlement ‘mank’
Sinds juni werd ook duidelijk dat de POR-fractie in het parlement grote steun kreeg van de MEP-fractie tegen Lopez-Tromp. Helemaal toen op 15 oktober tijdens een debat over speervissen, niet POR maar MEP ineens met een motie van wantrouwen kwam tegen de minister.

De gele fractie rekende echter niet op het protest van coalitiefractie RED. Parlementsvoorzitter Ady Thijsen (MEP) negeerde tijdens deze vergadering verschillende parlementsregels. Een meerderheid in het parlement zegt dat de motie illegaal is, tegen de grondwet.

Het leidde de afgelopen week tot flinke discussie en verdere imagoschade voor het parlement en de voorzitter. Vele Arubanen hebben al weinig vertrouwen in het parlement. In plaats van de regering te controleren, zien ze het parlement nu meer dan ooit als een verlengstuk.

Lopez-Tromp, die zelf parlementsvoorzitter is geweest, zegt ook heel teleurgesteld te zijn in het parlement. “Dit is niet alleen voor Aruba slecht, maar ook erbuiten. Dat ons koninkrijk getuige moest zijn van zo’n manke, ondemocratische werkwijze. Het kan nu ook een andere minister overkomen, en dat straks het parlement je met 3-0 weg stemt in plaats van de meerderheid.”

Maanden van onrust in coalitie

Al snel nadat Marisol Lopez-Tromp het ministerschap van partijgenoot/-leider Otmar Oduber overneemt, beginnen de problemen. Ze heeft duidelijk een ander beleid. Maar het gaat vooral mis als ze een einde maakt aan politieke benoemingen en ook bevriende bedrijven van haar voorganger. Andin Bikker die het partijleiderschap op zich heeft genomen na het vertrek van Oduber, eist dat Lopez-Tromp opstapt.

Het conflict brengt ook het kabinet in problemen. De premier bemiddelt, maar in het parlement blijft POR gesteund door MEP proberen om Lopez-Tromp naar huis te sturen.
Uiteindelijk moet ze opstappen doordat bijna de hele ministerraad het vertrouwen in haar opzegt en de coalitiemeerderheid in het parlement het ontslag steunt.