Foto: Ombudsman Keursley Concincion

WILLEMSTAD – Al sinds 2012 trekt de Ombudsman van Curaçao aan de bel over huishoudens die van het drinkwaternet worden afgesloten op het eiland. Zelfs tijdens de coronacrisis worden er nog steeds huishoudens afgesloten.

Dat blijkt uit een brief die Keursley Concincion, de Ombudsman van Curaçao, samen met de Ombudsmannen van Sint-Maarten en Nederland geschreven heeft aan de minister-president van Nederland, Mark Rutte.

De Ombudsmannen hebben voor het eerst sinds het instituut op de eilanden bestaat, gezamenlijk een brief geschreven aan Rutte. Ze vragen aandacht voor de sociaaleconomische situatie op de autonome eilanden. Ombudsman Concincion heeft specifiek aandacht voor het drinkwaterproblematiek op Curaçao.

“Nog steeds wordt een grote groep mensen vanwege diverse sociaaleconomische omstandigheden, afgesloten van toegang tot schoon drinkwater”, vertelt de Ombudsman. “Wij hebben het natuurlijk eerst bij onze eigen regering aangegeven, dat wij ons zorgen maken over deze situatie. Er worden nog steeds huishoudens afgesloten, terwijl dat, zeker in deze COVID 19-situatie niet wenselijk is.”

Een wateraansluiting op Curaçao

Honderden Curaçaose families door geldgebrek afgesloten van water

Honderden families op Curaçao zijn door financiële problemen van water afgesloten. Mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen. Lees onze reportage hier.

“De situatie rondom COVID-19 is op alle eilanden zodanig uitzonderlijk dat we ervoor gekozen hebben om gezamenlijk een brief te schrijven”, vertelt de Ombudsman. De Ombudsman van Aruba ontbreekt in de brief, omdat Aruba nog geen Ombudsman heeft.

In de brief, willen de Ombudsmannen de grote armoede op de Caribische eilanden en de effecten van de door Nederland opgelegde voorwaarden voor liquiditeitssteun aankaarten. ‘Dit zorgt voor onvermijdelijk meer lijden, vooral voor de meest kwetsbare in de samenleving’, staat er in de brief.

De gezamenlijke brief

“Dat kan niet de bedoeling van de Koninkrijksregering zijn geweest”, aldus de Ombudsman. “De effecten van deze maatregel vergroten de sociale- en economische ongelijkheid binnen het koninkrijk en komt de democratie van de landen in het Caribisch deel van het koninkrijk niet ten goede.” Meer over de liquiditeitssteun lees je hier.

Enquête
Naast de officiële brief is de Ombudsman ook een enquête gestart om de overheid mee te geven hoe de situatie ervaren wordt door de burger. “De meeste mensen die worden afgesloten van hun waterrekening, krijgen geen subsidie. De wijze waarop via het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeidszaken en Werkgelegenheid (SOAW) subsidie moet worden aangevraagd blijkt een langdradig proces en dat is niet ideaal”, aldus de Ombudsman.

De Ombudsmannen hebben nog geen reactie gekregen op de brief die al in juli is verstuurd, maar verwachten wel dat dit komt. “De Nederlandse regering antwoord doorgaans wel op officiële brieven”, stelt de Ombudsman.

Geen commentaar
Het ministerie van SOAW is ondanks de vele verzoeken de afgelopen weken, niet bereikbaar voor commentaar over het afsluiten van huishoudens van het drinkwaternet.