Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen

DEN HAAG – De Nationale Ombudsman krijgt subsidie om zijn taak ook in Caribisch Nederland te doen. Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt 250.000 euro beschikbaar.

Plasterk schrijft aan de Tweede Kamer dat het gaat om een incidentele bijdrage. Dit jaar en volgend jaar krijgt de Ombudsman een kwart miljoen bijgeschreven.

Gemengde gevoelens
Bij de Ombudsman is de toezegging met gemengde gevoelens ontvangen. “Er is geld toegezegd, dat is positief. Maar 250.000 euro is niet toereikend, bovendien is het niet structureel. Dat brengt onzekerheid en dat maakt plannen heel lastig”, laat woordvoerder Erna van Eerden weten.

De Ombudsman had om een structurele jaarlijkse bijdrage tussen de 350 en 400 duizend euro gevraagd. Met dat geld wil de Ombudsman onder meer onderzoeken uitvoeren, gesprekken aangaan met overheidsorganisaties en workshops geven.

Spreekuur
Ook wil de organisatie tweemaal per jaar spreekuur houden op de eilanden. De spreekuren worden met een mediacampagne aangekondigd. Van Eerden: “Gezien de afstand, en het feit dat de mensen daar hun problemen vaker mondeling aankaarten, is het heel belangrijk om duidelijk zichtbaar te zijn op de BES-eilanden. Het is dan belangrijk om je komst vooraf aan te kondigen in de lokale media.”

Daarnaast wil de Ombudsman het team verder professionaliseren. “Het zijn andere werkzaamheden dan in Europees Nederland. Daar moet je een deskundig team voor opbouwen en voortdurend professionaliseren op gebied van bijvoorbeeld de taal, juridische kennis en training.”

Reactie
Ombudsman Reinier van Zutphen reageert op korte termijn met een brief aan minister Ronald Plasterk. De bewindsman zelf was niet voor commentaar bereikbaar.

Door Pieter Hofmann