Foto: Freegan Food Foundation helpt mensen aan eten/Tim van Dijk

PHILIPSBURG – Sint-Maarten heeft 231 actieve corona gevallen waarvan er twaalf in het ziekenhuis liggen. De naweeën van de eerste corona golf zijn nog te voelen, terwijl de tweede golf al is begonnen. Het eiland heeft hulp die vaak wordt gegeven door stichtingen en niet-gouvernementele organisaties, de NGO’s, hard nodig.

Er zijn meer dan 200 organisaties zonder winstoogmerk op Sint-Maarten. Ze leveren een constante stroom van goederen en diensten op het gebied van voedselhulp, sport, educatie, kunst of gezondheidszorg. Ze zijn sterk afhankelijk van hulp uit de particuliere sector en van overheidssubsidies.

‘Versoepeling nodig’
Jose Verschueren-Sommers, project manager bij NPOwer, heeft er een presentatie over gegeven aan de parlementariërs van Sint-Maarten en uitgelegd wat NGO’s nodig hebben. Hij adviseert versoepeling van de belastingplicht en financieringsbeleid. 37 procent van de NGO’s zijn over de kop gegaan sinds de coronacrisis, blijkt uit een survey van NPOwer.

De Community Outreach and Mentorship Empowerment Center (COME Center) is één van de organisaties die haar werkzaamheden heeft kunnen voortzetten met hulp die ze hebben ontvangen van de Sint-Maarten Development Foundation en het Rode Kruis.

Terwijl hun ouderenprogramma en geletterdheid klassen zijn stopgezet, konden zij wel doorgaan met hun dagelijkse soepkeuken, die ontbijt en lunch verzorgt voor 150 families, zes dagen per week.

Marva Sam-Arrindell, president van het COME Center zegt dat hun grootste uitdaging de vraag om hulp is: “Ons doel is om zoveel mogelijke mensen in nood te bereiken.”

Het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft fondsen vrij gemaakt via het Rode Kruis om dit project te helpen. Andere goede doelen hebben ook geld gekregen om maaltijden te verzorgen voor 3200 mensen. Maar dat is nog steeds niet genoeg.

Minder gelddonaties
“Voor onze organisatie heeft de coronacrisis een positieve en negatieve kant. Negatief omdat er veel meer mensen voedsel nodig hebben, dan wij kunnen geven. Het positieve is echter dat bedrijven, supermarkten, groothandelaren er meer van bewust zijn dat hun voedselafval waarde heeft voor anderen”, zegt Joost de Jong van Freegan Food Foundation. De organisatie zamelt voedsel in waarvan de houdbaarheidsdatum dichtbij is.

Ze werken samen met het Rode Kruis en andere hulporganisaties met het uitdelen van voedselpakketten. Met hun organisatie  verzorgen zij nu eten om de week voor 320 huishoudens.

“We doen dat dus met de steun van Nederland. Dus niet van de overheid van Sint-Maarten. En we krijgen een bijdrage van de Samenwerkende Fondsen.” Het punt nu is, zegt De Jong dat mensen denken dat de hulporganisatie veel geld heeft door de Nederlandse hulpmiljoenen. “Dat is iets wat ik niet had voorzien, dat ze zeggen: nee, we geven jullie niets meer, want jullie hebben al zoveel op jullie bankrekening. Was dat maar waar, maar dat is niet zo.”

De Nederlandse miljoenen verdeelt het Rode Kruis namelijk onder de hulporganisaties op het eiland.