Foto: Pixabay

PHILIPSBURG – Na twee maanden in lockdown te hebben gezeten, kunnen kinderdagverblijven nog steeds niet open op Sint-Maarten. De kinderdagverblijven zijn afhankelijk van de eigen contributie van ouders om hun kosten te dekken. Veel ouders kunnen dat niet meer veroorloven vanwege de werkloosheid en de onzekerheid die de coronacrisis met zich heeft gebracht.

Volgens Sophia Farell-Hassell, president van de Sint-Maarten Early Childhood Development Association (SECDA), ontvangen kinderdagverblijven, in tegenstelling tot andere scholen, geen subsidies vanuit de overheid. Sommige exploitanten hebben hypotheken of moeten huur betalen en kunnen het niet overleven.

‘We kunnen niet rekenen op hulp van onze werkgever of van de overheid’
Ouders zoals Kenty Lichtenberg, zeggen dat de economische situatie ervoor zorgt dat zij geen andere keuze hebben dan een kinderdagverblijf. “De realiteit is, omdat wij geen duurzame economie hebben, wij niet kunnen rekenen op de overheid of onze werkgevers als het gaat om thuiswerken of om onze kinderen thuis houden.” Ze geeft aan dat het mentaal erg zwaar is om altijd over de gezondheid van je kinderen na te moeten denken.

Nichele Abreu-Smith. en haar zoon. Foto: Nichele Abreu-Smith.

Vanwege de vele contactmomenten op scholen zijn veel ouders ook bang om hun kinderen weer naar school te sturen. Dit betekent een verdere daling van de inkomsten voor kinderdagverblijven. Nichele Abreu-Smith laat haar zoon wel weer naar het kinderdagverblijf gaan. “Mijn zoon is er zich van bewust dat hij zijn handen moet wassen en dat hij zijn masker moet dragen. Ik geloof wel dat het zou kunnen werken want kinderen zijn flexibeler dan volwassenen. We moeten meer in ze geloven”, zegt ze.

Kinderopvang hardst getroffen volgens enquête
NPOwer, een organisatie die is gecreëerd om een netwerk tussen NGO’s en NPO’s te formaliseren, heeft de resultaten van een gedetailleerde enquête naar buiten gebracht die de behoeften van deze organisaties duidelijk maakt tegen de achtergrond van COVID-19. Volgens de enquête, waar 96 organisaties aan deel namen, kan 37% van de organisaties niet functioneren sinds de uitbraak van de corona crisis. De organisaties die er het meeste onder lijden zijn educatieve organisaties, kinderdagverblijven en maatschappelijke instellingen.

Hassell geeft aan dat kinderdagverblijven de meeste problemen hebben met hun financiën gezien de meeste nu draaien met minder dan 50 procent van de kleine klanten. Assistentie vanuit de Sint-Maarten Stimulus and Relief Plan (SSRP) om beschermende middelen (PPE’s) te kopen was wel mogelijk, maar niet voor alle exploitanten.

Scholen draaien nu met minder dan 50 procent van de leerlingen
-Sophia Farell-Hassell

Er wordt gekeken of er andere mogelijkheden zijn om de kinderdagverblijven te financieren, zegt Hassell. “SECDA heeft wat bijval gekregen van UNICEF.” Recentelijk werd er een ‘summer camp’ georganiseerd waardoor studenten op avontuur konden gaan en verder konden meedoen aan artistieke, recreatieve en educatieve programma’s. Terwijl sommige studenten niet konden betalen voor hun deelname, konden ze wel meedoen vanwege de extra fondsen. Sommige kinderdagverblijven organiseren nu ook een naschoolse opvang voor oudere leerlingen, om ze te begeleiden en waar nodig bijles te geven.

Corona besmettingen gaan weer omhoog
Nu het eiland de effecten van het corona virus probeert te beheersen en de economische klap probeert te minimaliseren, blijkt de eerste corona golf nog een grote impact te hebben op de levenskwaliteit op Sint-Maarten. Dit terwijl er alleen maar meer besmettingen bijkomen.