Foto: Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – De armoede op Curaçao is zo nijpend dat het Rode Kruis op het eiland vreest voor overvallen tijdens het distribueren van noodhulp. Eerder werd de hulporganisatie al belaagd door hongerige mensen. 

Om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen brengt het Rode Kruis voedselpakketten in een colonne van voertuigen naar verschillende verzamelpunten, van waaruit de pakketten verder verdeeld worden over het eiland.

De armoede op het eiland is sinds de coronacrisis enorm gestegen. Duizenden mensen zitten zonder baan, geld en eten. De wanhoop is volgens hulpverleners vooral voelbaar in de armste wijken.

Belaagd door hongerige mensen
“In de afgelopen weken hebben wij van meerdere organisaties gehoord die voedselpakketten rondbrengen, dat ze door hongerige mensen worden belaagd”, vertelt Charles Sintjacoba, junior jeugdleider bij het Rode Kruis op Curaçao. Maisy Scharbay, branch manager van het Rode Kruis op Curaçao, bevestigd dit.

“Toen we net net begonnen met het inpakken van de pakketten kregen we regelmatig hongerige mensen aan onze poort bij het Rode Kruis die vroegen om eten. Om onze vrijwilligers te beschermen rijden we met meerdere auto’s samen naar de locaties, en proberen we dit zo snel mogelijk te doen, dus inpakken en wegwezen.”

Een reportage van Kim Hendriksen

Kwetsbare groepen hard getroffen
Stichting Funditut begrijpt de wanhoop onder de Curaçaoënaars. De organisatie helpt kwetsbare jongeren met een een gevangenisverleden om deel te nemen aan de maatschappij. “Normaal werken de jongens bij ons, hiervoor krijgen ze een beloning, maar sinds COVID-19 zitten de jongens zonder inkomen thuis”, vertelt Reno Martha, projectleider bij Funditit.

‘Ze zouden of omkomen van de honger of ze zouden hun eten moeten stelen’
– Reno Martha, jongerenbegeleider Funditit
.

Elke week worden voedselpakketten bij de stichting afgeleverd voor de jongens en hun gezin. “Zonder deze voedselpakketten zouden de jongens de afgelopen twee maanden geen eten hebben. Ze zouden of omkomen van de honger of ze zouden hun eten moeten stelen. Daarom zijn we heel dankbaar dat wij deze voedselpakketten krijgen”, aldus Martha.

16,5 miljoen euro noodhulp

Nederland heeft 16,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan noodhulp op alle zes eilanden. Het Rode Kruis coördineert op verzoek van Den Haag sinds zes weken de 16 miljoen euro voor noodhulp aan de autonome eilanden Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. De overige half miljoen is bestemd voor de Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius.

Toezicht en verdeling noodhulp
De Vertegenwoordiging van Nederland Willemstad (VNW) ziet erop toe dat het geld uit Nederland goed terecht komt op Curaçao. Het is echter niet bekend hoe het geld exact verdeeld wordt over de eilanden, dat is vooraf niet in percentages vastgesteld.

“Het is een kwestie van behoefte”, vertelt Erwin Arkenbout, vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. “Daarbij varen we op wat het Rode Kruis voorstelt. Vermoedelijk zal verdeling wel enigszins naar rato van omvang eilanden zijn maar als het probleem bijvoorbeeld veel groter op Aruba blijkt te zijn gaat daar meer naar toe.”

Op dit moment is de noodhulp gepland tot aan augustus. Als daarna blijkt dat er meer noodhulp nodig is, zal er gekeken worden of Nederland het termijn zal verlengen.