Foto: Pixabay - Binnenstad van Leeuwarden

HILVERSUM – Inwoners van Leeuwarden hebben een comité opgericht om de positie van Caribische inwoners te verbeteren. Het plan van aanpak wordt deze maand ingediend bij de gemeenteraad.

Aanleiding is de ophef van december vorig jaar over het voornemen van de gemeente Leeuwarden om ‘kansloze Antillianen’ vanuit bijvoorbeeld Rotterdam of de eilanden ‘te ontmoedigen om naar Leeuwarden te verhuizen’. Onder de toenmalige burgemeester Ferd Crone werd in maart van dit jaar beloofd om de omstreden paragraaf, waarin dit voornemen staat, uit de Veiligheidsagenda 2019-2023 te halen. Maar de bezorgdheid bij Caribische inwoners is daarmee nog niet weg.

Heft in eigen handen 
Fabiola Kook (21) is de voorzitter en noemt de sfeer onder de Caribische bewoners van Leeuwarden momenteel ‘rustig’, maar ze zegt wel ‘dat mensen in afwachting zijn van wat er allemaal gaat gebeuren’. Daarom dat zij heeft besloten om het heft in eigen handen te nemen met deskundigen uit de gemeenschap, om projecten op te zetten die als doel hebben om de gemeenschap van binnenuit te helpen en een brug te slaan tussen de gemeenschap en gemeente Leeuwarden.

Speerpunten

Het Comité Caribische Nederlanders (CCN) is nu bezig het plan van aanpak te schrijven. Daarin wil het comité dat er structurele maatregelen worden opgenomen voor de zogenoemde problematiek binnen de Caribische gemeenschap in Leeuwarden. Het gaat om de volgende speerpunten:

  • Inzet op taal en onderwijsachterstand
  • Individuele en gezinsondersteuning
  • Verhogen van weerbaarheid
  • Ondersteuning jonge ouders
  • Deskundigheidsbevordering lokaal
  • Opzetten dialooggroep en netwerk
  • Toegang tot de GGZ/GGD
  • Verbinden van de gemeenschap

Het comité bestaat uit ongeveer 15 mensen uit de gemeenschap uit verschillende disciplines. Kook heeft het voornemen om het plan van aanpak volgende maand aan de Leeuwardse gemeenteraad te presenteren. De afgelopen maanden heeft het comité wekelijks rond de tafel gezeten om het plan te schrijven. Dit is in overleg met de gemeente geweest, die volgens Kook meer open lijkt te staan voor dialoog.

Meer betrokkenheid
Ook volgens Jan Spijkerman, beleidsmaker van de gemeente, is de sfeer minder gespannen in Leeuwarden onder de Caribische gemeenschap. Na alle ophef is er in een raadscollege besproken dat de Caribische gemeenschap in Leeuwarden betrokken moet worden bij de plannen, om iedereen tevreden te stellen. Spijkerman heeft toen de aanzet ertoe gegeven om een comité op te richten. Hij heeft een aantal sleutelfiguren gesproken en hen bij elkaar gebracht. “Maar het grote werk daarin hebben zij zelf verricht’’ zegt Spijkerman. Vanuit de gemeente is er geld beschikbaar om het plan te realiseren, maar ook fondsen worden aangewend hiervoor.

In het plan wordt vooral gericht op het verbinden van de gemeenschap, het opbouwen van een netwerk en hulp aan jonge moeders bij de opvoeding. Spijkerman heeft vertrouwen in de samenstelling van het comité. Hij denkt dat zij met dit plan op de juiste weg zijn. Spijkerman zal deze week de definitieve plannen ontvangen van het comité. Daarna zal de gemeente rond de tafel daarom gaan en in januari zal het College beslissen over de financiering van de plannen.

Eigen expertise
John Leerdam (OCAN) is ook betrokken bij de gesprekken en hij zegt dat het in Leeuwarden ontbrak aan wederzijds begrip. Hij vindt het een positieve ontwikkeling dat de burgemeester en wethouders in Leeuwarden hebben toegegeven ‘dat ze het probleem met de Antilliaanse Leeuwarders niet alleen kunnen oplossen’.

“Zij hebben de expertise er niet voor, die hebben wij wel. Niet om te zeggen dat de rest van de Nederlanders de problemen niet kunnen oplossen, maar vanwege de taalbarrière is het voor ons als Antilliaanse Nederlanders makkelijker om tot de kern te komen.’’ Daarom ziet Leerdam het als een positieve ontwikkeling dat de bewoners zelf bijeenkomen om de problemen van binnenuit op te lossen.

Als het College akkoord gaat met de plannen zullen de eerste projecten vanaf januari worden uitgerold.