Foto: Gemeente Leeuwarden

LEEUWARDEN – De gemeenteraad van Leeuwarden vergadert vanavond over een omstreden plan om specifiek criminele en ‘kansloze Antillianen’ te gaan aanpakken. Discriminatie of niet? Volgens raadsleden is dit de enige manier om als gemeente geld los te krijgen.

Eind 2018 ontstond er een rel over het plan om ‘kansloze Antillianen’ die bijvoorbeeld vanuit Rotterdam of de eilanden naar Leeuwarden willen verhuizen tegen te houden. Een kleine groep zou voor overlast zorgen. Drugshandel en berovingen kenmerken deze groep, valt op te maken uit de Veiligheidsagenda.

Verontwaardiging

Zowel de Antilliaanse belangenorganisatie OCaN als de premier van Curaçao spraken vorig jaar december in interviews met Caribisch Netwerk hun verontwaardiging uit.

“We zijn allemaal Nederlanders en burgers van het Koninkrijk”, reageerde premier Eugene Rhuggenaath toen.
Lees meer hier.

Burgemeester Ferd Crone zegt ‘het jammer te vinden dat dit onderwerp en de publicaties hierover nog steeds tot bezorgdheid leiden’. “Daarom wil ik nogmaals benadrukken: dat er in Leeuwarden geen sprake is van discriminatie van Antillianen of welke groep dan ook.” Ook wil de burgemeester ‘in dialoog met de doelgroep’.

Beestje bij de naam noemen
D66-Raadslid Jullie Bruijnincx, de indiener van de motie achter het omstreden plan, zegt ‘verschrikkelijk te balen van alle commotie’. Maar haar partij blijft achter het plan staan. “Het zijn Antillianen. Dus ja, dan moet je het beestje bij de naam noemen. Want anders had ik nooit die motie voor preventieve maatregelen erdoorheen gekregen.”

Met preventieve maatregelen doelt Bruijnincx op het helpen van Antillianen met goede bedoelingen maar die achterstanden hebben in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. “Daarvoor is gelabeld geld in de begroting ook nodig en dan moet je benoemen voor wie dat geld bedoeld is.”

‘Schrap Antillianen’
‘Onzin’, vindt oud-gemeenteraadslid André Roekiman. “Richt je op het probleem en niet op de groep.” Roekiman overweegt nu een rechtszaak tegen de gemeente als het plan wordt doorgezet.

Als het aan hem ligt wordt het ontmoedigingsbeleid gericht op specifiek Antillianen uit het plan geschrapt. Ook vindt hij dat het woord Antillianen helemaal uit de tekst moet. “Dit is in strijd met het recht op vrije vestiging van EU-burgers, bovendien heeft Leeuwarden het doelgroepenbeleid sinds 2010 afgeschaft.”

Stereotyperend
Opvallend is dat PAL GroenLinks de enige partij is die tegen het plan stemde. ‘Vanwege de stereotypering die onlosmakelijk verbonden is wanneer je beleid aan etniciteit ophangt ’, zegt raadslid Femke Molenaar.

Maar ook PAL GroenLinks vindt dat er hoe dan ook geld moet komen. “Stel dat je het woord Antillianen schrapt, krijg je dan wel het geld dat je nodig hebt voor deze groep?”, vraagt Molenaar zich net als Bruijnincx (D66) af.

Ze overweegt vanavond een motie in te dienen om voorwaarden te stellen. ‘Niets over ons, zonder ons’ is de insteek. “Er moet dus een panel komen met Caribische Nederlanders die toezien op de uitvoering.”

Slechte communicatie
Volgens burgemeester Ferd Crone (PvdA) krijgen Caribische Nederlanders in Leeuwarden inspraak. “Op 25 maart organiseert de gemeente een conferentie over etnisch gerelateerde sociale en criminele problematiek met en voor de Antilliaanse gemeenschap”.

OCaN-voorzitter John Leerdam uit Amsterdam is al uitgenodigd voor de bijeenkomst. Maar de andere bezorgde Caribische Nederlanders, die van begin af aan over het plan kritiek hebben geuit, ‘weten hier niks vanaf’.

“Hoe kan dit?”, vraagt Fabiola Kook (21) zich af. De mbo-student sociaal werk volgt samen met andere betrokken Caribische Nederlanders de ontwikkelingen op de voet. “Ik was ook bij de inspraakavond en heb mijn contactgegevens achtergelaten. Ze weten ons dus te vinden.”

Wat staat er in de plannen van Leeuwarden?

Het Antillianenbeleid zoals staat beschreven in de Veiligheidsagenda 2019 – 2023 van de gemeente Leeuwarden bestaat uit twee factoren: repressie en preventie.

Repressie
Zo wil de gemeente voorkomen dat ‘kansloze Antillianen’ vanuit Rotterdam of de eilanden naar Leeuwarden verhuizen. Een aantal zou voor overlast zorgen. Drugshandel en berovingen kenmerken deze groep, is te lezen in de Veiligheidsagenda van Leeuwarden.

Preventie
Ook heerst er onder Antilliaanse Nederlanders volgens de Veiligheidsagenda ‘een hardnekkige sociale problematiek: uitkeringsafhankelijkheid, opvoedingsproblematiek, tienerzwangerschappen en voortijdig schoolverlaten’. Deze groep wil de gemeente met het Antillianenbeleid helpen.